Förbigå menyn

Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden lyder under Tekniska sektorn.

Ordförande: Johan Ångerman
Viceordförande: Ville Hämäläinen
Föredragarna: Paula Frank, Christer Hangelin
Stadsstyrelsens representant: Laura Ala-Kokko
Närvaro- och talrätt: Anna Mügge
Protokollförare: Kristina Tuomisto
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 23.1. detaljplan, 6.3. bokslut, 10.4., 19.6.,
 • 28.8. budget Halme kabinett
 • 2.10.
 • 11.12. Halme kabinett
 • Vid behov kan nämnden ändra mötestiderna eller komma överens om extramöten.
 • Mötesprotokoll finns framlagda på måndagen efter mötet stads webbplats.

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden lyder under tekniska sektorn. Sektorn leds av Markku Järvelä.
Byggnads- och miljönämndens förkortning är RYLA.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii Kaupungin
 1. för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
 2. miljöskydd och
 3. miljö- och hälsoskyddet samt
 4. fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
 • Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
 • Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post: kristina.tuomisto@vaasa.fi

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden lyder under tekniska sektorn. Sektorn leds av Markku Järvelä.
Byggnads- och miljönämndens förkortning är RYLA.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Rakennus- ja ympäristölautakunta huolehtii Kaupungin
 1. för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
 2. miljöskydd och
 3. miljö- och hälsoskyddet samt
 4. fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
 • Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
 • Teknisen toimen toiminnasta ja tehtävistä säädetään Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasäännössä.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post: kristina.tuomisto@vaasa.fi

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

enligt tidtabellen på onsdagar kl. 16.00 Kyrkoesplanaden 26 i Tekniska sektorn