Förbigå menyn

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden lyder under stadsmiljösektorn.

Ordförande Johan Ångerman
Vice ordförande Tero Sulkakoski
Föredragande Paula Frank, Christer Hangelin
Stadsstyrelsens representant Monica Sirén-Aura
Närvaro- och talrätt Anna Mügge
Protokollförare Kristina Tuomisto
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

januari 25.1
mars 8.3
maj 10.5
juni  21.6

augusti 30.8
oktober 25.10
december 13.12

Vid behov kan nämnden ändra mötestiderna eller komma överens om extramöten.

Mötesprotokollen finns framlagda på måndagen efter mötet på stadens webbplats.

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

 • Byggnads- och miljönämnden lyder under stadsmiljösektorn, dess direktör är sektordirektör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Byggnads- och miljönämnden sköter
  för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
  miljöskydd och
  miljö- och hälsoskyddet samt
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
  Bestämmelser om stadsmiljösektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under stadsmiljönämnden lydande resultatområdena.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post kristina.tuomisto@vaasa.fi

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

 • Byggnads- och miljönämnden lyder under stadsmiljösektorn, dess direktör är sektordirektör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Byggnads- och miljönämnden sköter
  för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
  miljöskydd och
  miljö- och hälsoskyddet samt
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
  Bestämmelser om stadsmiljösektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under stadsmiljönämnden lydande resultatområdena.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post kristina.tuomisto@vaasa.fi

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

onsdagar, kl. 16.30, i Halme kabinett, adress Kyrkoesplanaden 26.