Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden lyder under tekniska sektorn.

Ordförande Johan Ångerman
Vice ordförande Ville Hämäläinen
Föredragande Paula Frank, Christer Hangelin
Stadsstyrelsens representant Lotta Alhonnoro
Närvaro- och talrätt Anna Mügge
Protokollförare Kristina Tuomisto
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • augusti 26.8
  september 9.9. budget
  oktober 7.10
  december 9.12
 • Mötesdagar på våren 2020: januari 29.1 dispositionsplan, mars 4.3 extra möte (Liselund), 18.03 bokslutet, maj 6.5 och juni 17.6

Vid behov kan nämnden ändra mötestiderna eller komma överens om extramöten.

Mötesprotokollen finns framlagda på måndagen efter mötet på stadens webbplats.

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

 • Byggnads- och miljönämnden lyder under tekniska sektorn, dess direktör är teknisk direktör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Byggnads- och miljönämnden sköter
  för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
  miljöskydd och
  miljö- och hälsoskyddet samt
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
  Bestämmelser om tekniska sektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under tekniska nämnden lydande resultatområdena.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post: kristina.tuomisto@vaasa.fi

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

 • Byggnads- och miljönämnden lyder under tekniska sektorn, dess direktör är teknisk direktör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Byggnads- och miljönämnden sköter
  för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
  miljöskydd och
  miljö- och hälsoskyddet samt
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
  Bestämmelser om tekniska sektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under tekniska nämnden lydande resultatområdena.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post: kristina.tuomisto@vaasa.fi

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

onsdagar, kl. 16.00, i Halme kabinett, adress Kyrkoesplanaden 26.