Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Byggnads- och miljönämnden

Nämnden lyder under tekniska sektorn.

Ordförande Johan Ångerman
Vice ordförande Ville Hämäläinen
Föredragarna Paula Frank, Christer Hangelin
Stadsstyrelsens representant Laura Ala-Kokko
Närvaro- och talrätt Anna Mügge
Protokollförare Kristina Tuomisto
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • januari 29.1. dispositionsplan
  mars 4.3. extra möte (Liselund)
  mars 18.03. bokslutet
  maj 6.5.
  juni 17.6.
 • augusti 26.8. budget
  oktober 7.10.
  december 9.12.

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

 • Byggnads- och miljönämnden lyder under tekniska sektorn, dess direktör är teknisk direktör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Byggnads- och miljönämnden sköter
  för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
  miljöskydd och
  miljö- och hälsoskyddet samt
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
  Bestämmelser om tekniska sektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under tekniska nämnden lydande resultatområdena.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post: kristina.tuomisto@vaasa.fi

Läs mera om byggnads- och miljönämnden

 • Byggnads- och miljönämnden lyder under tekniska sektorn, dess direktör är teknisk direktör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Byggnads- och miljönämnden har nio (9) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande, vilka ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare, bland nämndens ledamöter.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst sex (6) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.

Nämndens uppgifter

 • Byggnads- och miljönämnden sköter
  för servicen inom stadens byggnadstillsyn,
  miljöskydd och
  miljö- och hälsoskyddet samt
  fungerar som myndighet enligt lagstiftningen i ovan nämnda ärenden.
  Byggnads- och miljönämnden stöder och främjar med sin verksamhet skapandet och bevarandet av en god miljö och stadsbild.
  Bestämmelser om tekniska sektorns verksamhet och uppgifter finns i verksamhetsstadgan för de under tekniska nämnden lydande resultatområdena.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare servicesekreterare Kristina Tuomisto
  tel. 040 548 2938
  e-post: kristina.tuomisto@vaasa.fi

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

onsdagar, kl. 16.00, i Halme kabinett, adress Kyrkoesplanaden 26.