Förbigå menyn

Vasaregionens avfallsnämnd

Nämnd lyder under stadsmiljösektorn.

Ordförande (16.11.21 .31.5.2023) Johan Håkans (Korsholm)
Ordförande (1.6.23 -31.5.2025) Anna-Leena Ahlnäs (Vasa)
Vice ordförande (16.11.21 .31.5.2023) Anna-Leena Ahlnäs (Vasa)
Vice ordförande (1.6.23 -31.5.2025)  Johan Håkans (Korsholm)
Närvaro- och talrätt Sebastian Rönnlund
Föredragande Camilla Enell-Öst
Protokollförare Susanna Paavola-Lehtinen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

Det överstrukna mötet är inhiberat.

januari 19.1
februari 20.2
mars 26.3
april 23.4
maj 28.5
juni 11.6

september 3.9
oktober 8.10
november 19.11
december 10.12

Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta till ordföranden.

Mötesprotokoll finns framlagda på onsdagen efter justeringen på stadens webbplats.

Läs mera om Vasaregionens avfallsnämnd

 • Avfallsnämndens medlemkommunerna är Malax, Korsholm, Korsnäs, Storkyro, Vasa och Vörå.
  Verksamheten regleras närmare i instruktionen för Vasaregionens avfallsnämnd.
  Vasaregionens avfallsnämnd lyder under stadsmiljösektorn, dess direktör är sektordirektör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Vasaregionens avfallsnämnd, som är gemensam för kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå, har 11 ledamöter.
  Ansvarskommunen Vasa väljer fem (5) ledamöter,
  Korsholms kommun två (2) ledamöter och
  de övriga avtalskommunerna en (1) ledamot var till nämnden.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst tre (3) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige utser nämndens presidium genom iakttagande av vederbörande bestämmelse i avtalet för det gemensamma organet.
  Om inte något annat har föreskrivits eller bestämts, ska av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer till gemensamma organ för flera kommuner minst hälften (1/2) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Organens ordförande eller vice ordförande ska bestå av fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Vasaregionens avfallsnämnd sköter de myndighetsuppgifter gällande ordnandet av avfallshanteringen vilka ankommer på kommunerna enligt avfallslagstiftningen samt avfallshanteringens övriga utvecklings- och uppföljningsuppgifter i enlighet med gällande samarbetsavtal för den gemensamma avfallsnämnden.
  Vasa stad är värdkommun och svarar för avfallsnämndens förvaltning.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare avfallshanteringskoordinator Susanna Paavola-Lehtinen
  tel. 06 325 4206
  e-post susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi
 • Vasa stad
  Vasaregionens avfallsnämnd
  Postadress PB 2, 65101 Vasa
  tel. 06 325 4206
  e-post jatelautakunta@vaasa.fi

Läs mera om Vasaregionens avfallsnämnd

 • Avfallsnämndens medlemkommunerna är Malax, Korsholm, Korsnäs, Storkyro, Vasa och Vörå.
  Verksamheten regleras närmare i instruktionen för Vasaregionens avfallsnämnd.
  Vasaregionens avfallsnämnd lyder under stadsmiljösektorn, dess direktör är sektordirektör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Vasaregionens avfallsnämnd, som är gemensam för kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå, har 11 ledamöter.
  Ansvarskommunen Vasa väljer fem (5) ledamöter,
  Korsholms kommun två (2) ledamöter och
  de övriga avtalskommunerna en (1) ledamot var till nämnden.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst tre (3) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige utser nämndens presidium genom iakttagande av vederbörande bestämmelse i avtalet för det gemensamma organet.
  Om inte något annat har föreskrivits eller bestämts, ska av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer till gemensamma organ för flera kommuner minst hälften (1/2) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Organens ordförande eller vice ordförande ska bestå av fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Vasaregionens avfallsnämnd sköter de myndighetsuppgifter gällande ordnandet av avfallshanteringen vilka ankommer på kommunerna enligt avfallslagstiftningen samt avfallshanteringens övriga utvecklings- och uppföljningsuppgifter i enlighet med gällande samarbetsavtal för den gemensamma avfallsnämnden.
  Vasa stad är värdkommun och svarar för avfallsnämndens förvaltning.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare avfallshanteringskoordinator Susanna Paavola-Lehtinen
  tel. 06 325 4206
  e-post susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi
 • Vasa stad
  Vasaregionens avfallsnämnd
  Postadress PB 2, 65101 Vasa
  tel. 06 325 4206
  e-post jatelautakunta@vaasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnd sammanträder

tisdagar kl. 16.30, i Tekniska verket, adress Kyrkoesplanaden 26 A