Förbigå menyn

Vasaregionens avfallsnämnd

Nämnd lyder under tekniska sektorn.

Ordförande: Robert Grönblom
Viceordförande: Michael Luther
Närvaro- och talrätt: Sebastian Rönnlund
Föredragare: Camilla Enell-Öst
Protokollförare: Teija Vanhala
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

Läs mera om Vasaregionens avfallsnämnd

 • Avfallsnämndens medlemkommunerna är Malax, Korsholm, Korsnäs, Storkyro, Vasa och Vörå.
 • Verksamheten regleras närmare i instruktionen för Vasaregionens avfallsnämnd.

Nämndens sammansättning

 • Vasaregionens avfallsnämnd, som är gemensam för kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå, har 11 ledamöter.
 • Ansvarskommunen Vasa väljer fem (5) ledamöter,
 • Korsholms kommun två (2) ledamöter och
 • de övriga avtalskommunerna en (1) ledamot var till nämnden.
 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst tre (3) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • Fullmäktige utser nämndens presidium genom iakttagande av vederbörande bestämmelse i avtalet för det gemensamma organet.
 • Om inte något annat har föreskrivits eller bestämts, ska av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer till gemensamma organ för flera kommuner minst hälften (1/2) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • Organens ordförande eller vice ordförande ska bestå av fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Vasaregionens avfallsnämnd sköter de myndighetsuppgifter gällande ordnandet av avfallshanteringen vilka ankommer på kommunerna enligt avfallslagstiftningen samt avfallshanteringens övriga utvecklings- och uppföljningsuppgifter i enlighet med gällande samarbetsavtal för den gemensamma avfallsnämnden.
 • Vasa stad är värdkommun och svarar för avfallsnämndens förvaltning.

Tillägsuppgifter

 • Vasa stad
  Vasaregionens avfallsnämnd
  PB 2
  65101 Vasa
  tel. 06 325 4206
  e-post: jatelautakunta@vaasa.fi
 • protokollförare, byråsekreterare Teija Vanhala
  tel. 040 480 9464
  e-post teija.vanhala@vaasa.fi

Läs mera om Vasaregionens avfallsnämnd

 • Avfallsnämndens medlemkommunerna är Malax, Korsholm, Korsnäs, Storkyro, Vasa och Vörå.
 • Verksamheten regleras närmare i instruktionen för Vasaregionens avfallsnämnd.

Nämndens sammansättning

 • Vasaregionens avfallsnämnd, som är gemensam för kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå, har 11 ledamöter.
 • Ansvarskommunen Vasa väljer fem (5) ledamöter,
 • Korsholms kommun två (2) ledamöter och
 • de övriga avtalskommunerna en (1) ledamot var till nämnden.
 • Varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst tre (3) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • Fullmäktige utser nämndens presidium genom iakttagande av vederbörande bestämmelse i avtalet för det gemensamma organet.
 • Om inte något annat har föreskrivits eller bestämts, ska av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer till gemensamma organ för flera kommuner minst hälften (1/2) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
 • Organens ordförande eller vice ordförande ska bestå av fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Vasaregionens avfallsnämnd sköter de myndighetsuppgifter gällande ordnandet av avfallshanteringen vilka ankommer på kommunerna enligt avfallslagstiftningen samt avfallshanteringens övriga utvecklings- och uppföljningsuppgifter i enlighet med gällande samarbetsavtal för den gemensamma avfallsnämnden.
 • Vasa stad är värdkommun och svarar för avfallsnämndens förvaltning.

Tillägsuppgifter

 • Vasa stad
  Vasaregionens avfallsnämnd
  PB 2
  65101 Vasa
  tel. 06 325 4206
  e-post: jatelautakunta@vaasa.fi
 • protokollförare, byråsekreterare Teija Vanhala
  tel. 040 480 9464
  e-post teija.vanhala@vaasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnd sammanträder

i huvudsak på tisdagar kl. 16.30 i Tekniska verket Kyrkoesplanaden 26 A