Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vasaregionens avfallsnämnd

Nämnd lyder under tekniska sektorn.

Ordförande Robert Grönblom
Vice ordförande Michael Luther
Närvaro- och talrätt Sebastian Rönnlund
Föredragande Camilla Enell-Öst
Protokollförare Susanna Paavola-Lehtinen
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2021

februari 2.2
mars 16.3
april 27.4
maj 25.5
juni 15.6

september 7.9
oktober 19.10
november 23.11
december 14.12

Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en majoritet av organets ledamöter gör en framställning om detta till ordföranden.

Mötesprotokoll finns framlagda på onsdagen efter justeringen på stadens webbplats.

Läs mera om Vasaregionens avfallsnämnd

 • Avfallsnämndens medlemkommunerna är Malax, Korsholm, Korsnäs, Storkyro, Vasa och Vörå.
  Verksamheten regleras närmare i instruktionen för Vasaregionens avfallsnämnd.
  Vasaregionens avfallsnämnd lyder under tekniska sektorn, dess direktör är teknisk direktör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Vasaregionens avfallsnämnd, som är gemensam för kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå, har 11 ledamöter.
  Ansvarskommunen Vasa väljer fem (5) ledamöter,
  Korsholms kommun två (2) ledamöter och
  de övriga avtalskommunerna en (1) ledamot var till nämnden.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst tre (3) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige utser nämndens presidium genom iakttagande av vederbörande bestämmelse i avtalet för det gemensamma organet.
  Om inte något annat har föreskrivits eller bestämts, ska av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer till gemensamma organ för flera kommuner minst hälften (1/2) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Organens ordförande eller vice ordförande ska bestå av fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Vasaregionens avfallsnämnd sköter de myndighetsuppgifter gällande ordnandet av avfallshanteringen vilka ankommer på kommunerna enligt avfallslagstiftningen samt avfallshanteringens övriga utvecklings- och uppföljningsuppgifter i enlighet med gällande samarbetsavtal för den gemensamma avfallsnämnden.
  Vasa stad är värdkommun och svarar för avfallsnämndens förvaltning.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare avfallshanteringskoordinator Susanna Paavola-Lehtinen
  tel. 06 325 4206
  e-post susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi
 • Vasa stad
  Vasaregionens avfallsnämnd
  PB 2
  65101 Vasa
  tel. 06 325 4206
  e-post: jatelautakunta@vaasa.fi

Läs mera om Vasaregionens avfallsnämnd

 • Avfallsnämndens medlemkommunerna är Malax, Korsholm, Korsnäs, Storkyro, Vasa och Vörå.
  Verksamheten regleras närmare i instruktionen för Vasaregionens avfallsnämnd.
  Vasaregionens avfallsnämnd lyder under tekniska sektorn, dess direktör är teknisk direktör Markku Järvelä.

Nämndens sammansättning

 • Vasaregionens avfallsnämnd, som är gemensam för kommunerna Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå, har 11 ledamöter.
  Ansvarskommunen Vasa väljer fem (5) ledamöter,
  Korsholms kommun två (2) ledamöter och
  de övriga avtalskommunerna en (1) ledamot var till nämnden.
  Varje ledamot har en personlig ersättare.
  Av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer ska minst tre (3) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Fullmäktige utser nämndens presidium genom iakttagande av vederbörande bestämmelse i avtalet för det gemensamma organet.
  Om inte något annat har föreskrivits eller bestämts, ska av de ordinarie ledamöter som Vasa stad väljer till gemensamma organ för flera kommuner minst hälften (1/2) vara fullmäktigeledamöter eller ersättare i fullmäktige.
  Organens ordförande eller vice ordförande ska bestå av fullmäktigeledamöter.

Nämndens uppgifter

 • Vasaregionens avfallsnämnd sköter de myndighetsuppgifter gällande ordnandet av avfallshanteringen vilka ankommer på kommunerna enligt avfallslagstiftningen samt avfallshanteringens övriga utvecklings- och uppföljningsuppgifter i enlighet med gällande samarbetsavtal för den gemensamma avfallsnämnden.
  Vasa stad är värdkommun och svarar för avfallsnämndens förvaltning.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare avfallshanteringskoordinator Susanna Paavola-Lehtinen
  tel. 06 325 4206
  e-post susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi
 • Vasa stad
  Vasaregionens avfallsnämnd
  PB 2
  65101 Vasa
  tel. 06 325 4206
  e-post: jatelautakunta@vaasa.fi

Vasaregionens avfallsnämnd sammanträder

tisdagar kl. 16.30, i Tekniska verket, adress Kyrkoesplanaden 26 A