Förbigå menyn

Ekonomiservice

Serviceområdet har i uppgift att

  • producera bokförings-, betalningsrörelse-, inköpsprocess- och försäljningsprocesservice och annan ekonomiförvaltningsservice
  • för sin del se till utvecklingen inom redovisningen och delta i resultatområdets gemensamma utvecklingsuppgifter
  • se till styrningen av utnyttjandet av datateknik som hör till det egna uppgiftsområdet enligt de i stadsorganisationen godkända målen.

Den operativa ekonomiservicen (bokförings-, betalningsrörelse-, inköps-, försäljningsprocessen) sköter Mico Botnia Ab. Mer information om servicen under adressen Micobotnia.fi.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt