Förbigå menyn

Förvaltning och ärendehantering

Serviceområdet förvaltning och ärendehantering har i uppgift att

  • svara för de praktiska arrangemangen för stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och dess sektioners verksamhet och berednings- och verkställighetsuppgifterna inom det egna uppgiftsområdet
  • svara för den service inom allmän förvaltning och dokumentförvaltning som produceras centraliserat till förvaltningen samt ordnandet av samservice som erbjuds stadsborna
  • producera den översättningsservice som förvaltningen behöver
  • svara för beslutsfattandet, god förvaltningssed och förvaltningens stadgor som helhet

 

Ta kontakt

Telefonväxel