Förbigå menyn
Merimaisema

Miljösektorns avgifter

En avgift uppbärs för flera av miljöhälsovårdens och miljöskyddets myndighetsprestationer, såsom tillståndsbehandlingar, godkännanden, kontrollbesök och provtagningar.

Avgiftsgrunderna och avgifterna framgår av nedanstående länkar.