Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Merimaisema

Miljösektorns avgifter

En avgift uppbärs för flera av miljöhälsovårdens och miljöskyddets myndighetsprestationer, såsom tillståndsbehandlingar, godkännanden, kontrollbesök och provtagningar.

Avgiftsgrunderna och avgifterna framgår av nedanstående länkar.