Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Miljösektorns avgifter

En avgift uppbärs för flera av miljöhälsovårdens och miljöskyddets myndighetsprestationer, såsom tillståndsbehandlingar, godkännanden, kontrollbesök och provtagningar.

Avgiftsgrunderna och avgifterna framgår av nedanstående länkar.