Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Information för besökare

Instruktioner för en trygg Konstens natt – information för besökare

1. Allmänt

Vi kommer trots allt att fira Konstens natt 6.8.2020. Det är emellertid viktigt att observera att coronapandemin inte är över. Därför önskar vi att alla som deltar i evenemanget följer de av regeringen utfärdade restriktionerna och anvisningarna.

Vi uppmanar alla besökare att också följa instruktionerna nedan och på så sätt göra Konstens natt trygg för oss alla. Det finns skriftliga instruktioner också vid ingångarna till evenemangsområdena.

1.1. Hygien

Se till att du har god handhygien. Vi ordnar med handdesinfektionsplatser på evenemangsområdena. Glöm inte att använda handdesinfektionsmedel, i synnerhet vid ankomsten. På så sett ser du till din egen och andras säkerhet. Tvätta också händerna på de ställen som är avsedda för det i mån av möjlighet. I lokalerna reserveras tvål, papperskorgar och engångshanddukar. Toaletterna kontrolleras ofta och städas effektiviserat.

1.2. Säkerhetsavstånd

På evenemangsplatserna ska ett säkerhetsavstånd på två meter iakttas, också i köer.

1.3. Antalet besökare

På vissa evenemangsplatser gäller ännu begränsningar i fråga om antalet personer. På evenemangsområdet på Sandö får det finnas totalt maximalt 500 personer på en gång. På evenemangsområdena vid Fanny och Rewell Center är det maximala antalet personer 50. Kom alltså i tid om du vill säkerställa att du kommer in. Det minskar också köbildning. Om det trots allt uppstår köer, glöm inte säkerhetsavståndet på två meter.

1.4. Insjuknande

Det är förbjudet att komma till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga lokaler där det samtidigt finns andra människor om du har några som helst symtom som tyder på sjukdom. På så sätt ser du till förutom din egen också andra besökares säkerhet. Typiska symtom på coronaviruset är feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående och diarré.

1.5. Betalning

Vi rekommenderar att besökarna i mån av möjlighet använder kontaktlösa betalningssätt och kortbetalning. Betalterminalerna rengörs och desinficeras effektiviserat.

Korona-asiakirja