Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.

Vi på Forststyrelsen och i föreningen

Vem är det egentligen som jobbar med världsarvets förvaltning och med projekten? Här har du oss!

Flicka i pälsmössa

Malin Henriksson

Malin är Forststyrelsens världsarvskoordinator och ansvarar bland annat för förvaltning och kontakt med andra världsarv.

 

 

 

Kvinna i pälsmössa

Tuija Warén

Tuija på Forststyrelsen har hand om sånt som rör besökare och samarbetsföretagare i världsarvet.

 

 

 

En man

Teemu Rauhala

Teemu jobbar med underhåll och utveckling av servicen på besöksmålen och är anställd av Forststyrelsen.

 

 

 

En glad ficka

Jonna Hagström

Jonna på Forststyrelsen är projektchef för utvecklingen av Björkö-Panike vandringsled. Läs mer om projektet här!

 

 

 

En man

Kenth Nedergård

Kenth är verksamhetsledare på Världsarvet i Kvarken rf. Du hittar honom på Världsarvsporten vid Replotbron. Besök Världsarvsporten, IRL eller på hemsidan!

 

 

 

Piia Orava

Piia är projektledare för föreningens projekt Kreativa Kvarken. Läs mer om projektet här!

Fia Antus

Fia är projektledare för föreningens projekt Världsarvspedagog. Läs mer om projektet här!