Du är här

Om Vasa

Natur

Välkommen att bekanta dig med Vasas natur!

 

unescovaasansaaristokivijaakkosalo640x280.jpg

Unik Kvarkens skärgård

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på UNESCO:s världsarvslista och hör tillsammans med Höga kusten i Sverige till en global familj av 46 marina världsarv.

Tillsammans med Höga Kusten i Sverige bildar Kvarkens skärgård ett världsarv delat av två länder. Världsarvsstatusen har vi fått för att området är den plats på jorden, där man bäst kan uppleva landhöjningsfenomenet.

Kvarkens skärgård har ett enastående geologiskt värde eftersom hastigheten av landhöjningen i området är en av de högsta i världen, och är tillsammans med HögaKusten ett nyckelområde för att förstå processerna bakom landhöjningen som orsakats av isens avsmältning efter istiden.

Vidare har Kvarkens skärgård unika samlingar av istida formationer, såsom De Geer-moräner och Ribbed-moräner, som bidrar till regional variation i landskapet.

Upptäck Kvarken www.kvarken.fi


Naturcentret Terranova

I anslutning till Österbottens museum fungerar naturcentret Terranova. Terranova beskriver landhöjningen i Kvarkenområdet, naturen och naturskyddsområdena i Kvarken. Där hittar du också information om olika naturaktiviteter och naturturismutbudet i området.


Vasas natur och besöksmål

Information om Vasas natur, fåglar och besöksmål finns på NaturVasa-sidor.