Du är här

Österbottens medlingsbyrå

Medling i brottsmål är en avgiftsfri tjänst, där den för brottet misstänkte och brottsoffret kan träffa varandra konfidentiellt genom opartiska medlares förmedling.

Service

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Vid medlingen behandlas psykiska och materiella skador som drabbat brottsoffret och söks en lösning som gottgör skadorna och som tillfredsställer de inblandade parterna. Medlingen kan även gälla sådana tvister där åtminstone den ena parten är en fysisk person.

Syftet med medling är att parterna genom att själva vara aktiva finner sätt att lösa konfliktsituationer som uppstått på grund av brott och tvister. Medlingen är frivillig, konfidentiell, kostnadsfri och opartisk.

Mera information om medling: Institutet för hälsa och välfärd

Initiativ till medling, med vilket ärendet aktiveras, kan tas av:
- en part
- mindeårings vårdnadshavare eller annan laglig företrädare
- intressebevakare för en omyndigförklarad person som nått myndighetsålder
- polis- eller åklagarmyndighet
- annan myndighet
Blankett för medlingsiniativ

Medlare

Frivilliga personer fungerar som medlare. Medlarna, som har tystnadsplikt, har för sitt uppdrag som medlare erhållit en specialskolning. Parter i brott- och tvistemål kan medla på den egna hemorten, på medlingsbyrån i Vasa eller Karleby i närvaro av två opartiska medlare.

Om du är intresserad av att verka som medlare i brottsmål och tvister, ta kontakt till Österbottens medlingsbyrå. 

 

AKTUELLT!!!

Medlare i brottsmål och tvister- är det något för dig?

Österbottens medlingsbyrå söker nya frivilliga medlare i brottsmål och tvister och ordnar en tvåspråkig grundkurs för medlare i Vasa och Karleby. Kursen är avgiftsfri. Medlare i brottsmål och tvister är vanliga människor, och vi förutsätter ingen speciell grundutbildning eller arbetserfarenhet från tidigare, kursen ger dig färdigheter för att verka som medlare.

Kursen genomförs under tiden: fre 17.11.2017 – lö 17.2.2018.

Kursen består av 6 kvällar (kl.17-20) och tre lördagar (18.11, 20.1 och 17.2 kl.8.30-16). Förutom närstudier ingår i kursen distansuppgifter och observerande av medlingar.

Kursplats i Vasa: Österbottens medlingsbyrå, Hovrättsesplanaden 23 B, vån. 3 (posthuset)

Kursplats i Karleby: Österbottens medlingsbyrå, Karlebygatan 74 (polishuset)

Kursen omfattar 54 lektioner (á 45 min) och man går igenom förutsättningarna för medling, frivilligt arbete, polisens och åklagarens roll i medlingen, servicesystemet och mötet mellan parterna i medling, samt information om medlingslagen och även praktiska övningar i att vara medlare. Som föreläsare fungerar medlingsbyråns personal och personal från andra yrkesgrupper.

ANMÄL DITT INTRESSE FÖR ATT DELTA I KURSEN SENAST 1.11. 2017. Samtliga anmälda intervjuas innan antagande till kursen.

Information och anmälan:

Ansvarig för medlingsbyrån: 06-3252580 / 040-7505349

Medlingshandledare i Vasa: 06-3252930 / 0400-416306

Medlingshandledare i Karleby: 040-582 7515

eller osterbottens.medling@vasa.fi

Mera information om medling hittar du bl.a.: https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/osterbottens-medlingsbyra eller www.thl.fi/medling

Hur jag använder servicen

Österbottens medlingsbyrå

Medlingsbyrån i Vasa
Hovrättsesplanaden 23 B (3. våning)
65100 Vasa
(ingång från Rostensgatans sida)

Ansvarig person 06 325 2580, medlingshandledare 06 325 2930 och byråsekreterare 06 325 2932

Medlingsbyrån i Karleby 
Karlebygatan 74
67100 Karleby

Medlingshandledare 040 582 7515 och 040 642 8592

Byrån svarar för att medling finns tillgängligt jämlikt i hela området.
Verksamhetsområde för Österbottens medlingsbyrå:
- Halsua
- Jakobstad
- Kannus
- Karleby
- Kaskö
- Kaustby
- Korsholm
- Korsnäs
- Kristinestad
- Kronoby
- Laihela
- Larsmo
- Lestijärvi
- Malax
- Nykarleby
- Närpes
- Pedersöre
- Perho
- Storkyro
- Toholampi
- Vasa
- Vetil
- Vörå