Du är här

Österbottens medlingsbyrå

Medling i brottsmål är en avgiftsfri tjänst, där den för brottet misstänkte och brottsoffret kan träffa varandra konfidentiellt genom opartiska medlares förmedling.

Service

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Vid medlingen behandlas psykiska och materiella skador som drabbat brottsoffret och söks en lösning som gottgör skadorna och som tillfredsställer de inblandade parterna. Medlingen kan även gälla sådana tvister där åtminstone den ena parten är en fysisk person.

Syftet med medling är att parterna genom att själva vara aktiva finner sätt att lösa konfliktsituationer som uppstått på grund av brott och tvister. Medlingen är frivillig, konfidentiell, kostnadsfri och opartisk.

Mera information om medling, se THL:s videon:
Behöver du medling i brott- och tvistemål?
Medling i brott- och tvistemål lönar sig

Läs även: Institutet för hälsa och välfärd

Initiativ till medling, med vilket ärendet aktiveras, kan tas av:
- en part
- mindeårings vårdnadshavare eller annan laglig företrädare
- intressebevakare för en omyndigförklarad person som nått myndighetsålder
- polis- eller åklagarmyndighet
- annan myndighet
Blankett för medlingsiniativ

Medlare

Frivilliga personer fungerar som medlare. Medlarna, som har tystnadsplikt, har för sitt uppdrag som medlare erhållit en specialskolning. Parter i brott- och tvistemål kan medla på den egna hemorten, på medlingsbyrån i Vasa eller Karleby i närvaro av två opartiska medlare.

Om du är intresserad av att verka som medlare i brottsmål och tvister, ta kontakt till Österbottens medlingsbyrå. 

Österbottens medlingsbyrå behöver flera frivilliga personer som kan verka som medlare i brottsmål och tvister i Jakobstadsområdet och ordnar därför en grundkurs. Kursen är tvåspråkig och avgiftsfri. Läs mera och anmäl ditt intresse senast 1.4.

Hur jag använder servicen

Österbottens medlingsbyrå

Medlingsbyrån i Vasa
Korsholmsesplanaden 44 (1. våning)
65100 Vasa

Obs! Österbottens medlingsbyrå stängt 8.7. – 21.7.2019.

Ansvarig person 06 325 2580, medlingshandledare 06 325 2930 och byråsekreterare 06 325 2932
osterbottens.medling@vasa.fi

Medlingsbyrån i Karleby 
Karlebygatan 74
67100 Karleby

Medlingshandledare 040 582 7515 och 040 642 8592

Byrån svarar för att medling finns tillgängligt jämlikt i hela området.
Verksamhetsområde för Österbottens medlingsbyrå:
- Halsua
- Jakobstad
- Kannus
- Karleby
- Kaskö
- Kaustby
- Korsholm
- Korsnäs
- Kristinestad
- Kronoby
- Laihela
- Larsmo
- Lestijärvi
- Malax
- Nykarleby
- Närpes
- Pedersöre
- Perho
- Storkyro
- Toholampi
- Vasa
- Vetil
- Vörå