Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Praktikanter berättar

På praktikplatsen kommer du med i arbetsgemenskapen och får tillfälle att göra saker som du har lärt dig i skolan i en trygg miljö. Under praktiken får man en mångsidig uppfattning om arbetet – det är också trevligt att återgå till studierna med praktiska färdigheter i bagaget. Arbetserfarenhet från en stor organisation ser också bra ut i en CV.

Läs nedan berättelser av praktikanter som har jobbat hos oss!

Lauri, HR-trainee

En titt bakom kulisserna

Praktiken på ett halvår gav Lauri Niemi, som studerar förvaltningsvetenskaper vid Vasa universitet, gott om nya erfarenheter. Branschens mångsidighet överraskade Lauri som samtidigt också fick en riktig intensivkurs i distansarbete.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

Jag hade sökt efter en praktikplats inom min bransch och stötte på en annons om en HR-trainee till personalservicen på skolans Facebooksida för offentligt ledarskap. Jag var i synnerhet intresserad av vad som händer bakom kulisserna i en stadsorganisation, alltså hur staden leds och hur man får allt att fungera. Jag blev också överraskad över vad allt det kräver att hålla en så här stor organisation i gång.

Vad har du gjort under praktiken?

Jag har deltagit i att ordna utbildningar och exempelvis sommarjobbsansökan var ett stort projekt som jag fick vara med om. Jag har varit med och utarbetat uppgiftsbeskrivningar för personalen, genomfört en enkät om arbetshälsa och medverkat i olika möten. Allt det har lärt mig mycket om HR-branschen.

Vad har varit det bästa? Och det tråkigaste?

Det bästa har varit den förtroliga atmosfären på arbetsplatsen. Man får alltid hjälp om man behöver det och jag har inte blivit kastad in i något oförberedd. Det tråkigaste har kanske varit när jag har haft mycket av samma jobb. Lyckligtvis har det inte varit fallet ofta utan dagarna har varit väldigt varierande.

Under din praktik var du tvungen att helt övergå till distansarbete på grund av coronasituationen. Hur har det varit?

Det var intressant att övergå till distansjobb, för jag hade aldrig tidigare jobbat på distans. Kommunikationen med arbetskamraterna gick bra, jag fick hjälp med problem exempelvis via Skype och möten kunde vi hålla i Teams. Jag brukade gå ut och gå efter arbetsdagen, det fick tankarna bra på lite andra vägar.

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Säkert. I det här skedet inser jag inte ännu nödvändigtvis vad allt jag har lärt mig. Åtminstone har jag fått bra erfarenhet, lärt mig använda de vanligaste HR-programvarorna och även i övrigt vant mig vid kontorsarbetskulturen. Just nu skriver jag också min avhandling pro gradu där Vasa stad är föremålet för min fallstudie. Det är häftigt att forska i något sådant som gagnar organisationen i dess vardag.

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Absolut! Det är en bra och mångsidig praktikplats för alla som intresserar sig för branschen och för att utveckla organisationer och människors färdigheter. Dessutom är arbetskamraterna jättetrevliga, vilket förstås också är ett stort plus!

Vera, amanuens

En lyckoträff tre gånger om

Vasa stad och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK lanserade i februari ett koncept för rekrytering vid högskolor, där man i samarbete med företag från regionen och högskolans studentorganisationer arrangerar ett rekryteringsevenemang i samband med studenternas egen träff eller sits. Första evenemanget, Karriärsitzen, ordnades vid Umeå universitet i samarbete med Vasa centralsjukhus, Wärtsilä, ABB och studentnationen FinlandsSvenska Nationen I Umeå.

Nainen hymyilee ja ottaa kuvaa hississä.

Vera Rauhala som studerar till läkare i Umeå hörde om Karriärsitzen på sin studentorganisations Facebook-sidor. Vera minns evenemanget, som riktade sig till finländska studerande, som en trevlig upplevelse och hon fick mycket ny information om företag och intressanta arbetsgivare i regionen.

Det slutade med att Vera fick sommarjobb i Vasa, där hon fick praktisera sitt blivande yrke på tre olika arbetsplatser; Vasa centralsjukhus, Dammbrunnens hälsostation och stadssjukhuset. Som amanuens fick Vera under den handledande läkarens uppsikt bland annat undersöka patienter och dokumentera uppgifter.
Vera blev förvånad över hur mångsidigt hon fick bekanta sig med läkaryrket under sommaren.

– På Vasa centralsjukhus fick jag t.ex. följa med den akuta vården av en strokepatient på jourmottagningen. Det var lärorikt att se en äkta vårdsituation och hur snabbt och med vilken yrkesskicklighet läkarna fattade beslut och uppgjorde en vårdplan för patienten, minns Vera.

Därtill fick Vera under praktiken på hälsostationen bekanta sig med bland annat röntgen, traumapolin och barnrådgivningen. På stadssjukhuset arbetade Vera på akuten på den geriatriska avdelningen.

– Det var en lyckoträff att få se vad en läkares dag består av på olika arbetsplatser, vilka händelser och skeden som ansluter sig till arbetet. Det lönar sig också att själv vara aktiv och berätta vad man vill lära sig, uppmuntrar Vera.

Vera togs hjärtligt emot på varje arbetsplats. Hon fick lagom ansvar och var det något som hon inte kunde fanns det alltid arbetskompisar som kunde hjälpa.

– Ibland hade jag svårigheter med patientdatasystemen, då de varierade från en arbetsplats till en annan. Nu har jag erfarenhet av dem också, ler Vera.

Vera har redan inkommande sommar i åtanke, fastän ett nytt läsår med läkarstudier i Umeå återigen står framför dörren.

– Jag tänker absolut söka jobb i Vasa nästa sommar också. Jag rekommenderar även det samma till mina studiekompisar. Det finns så mångsidiga alternativ här, och staden är ju helt underbar!

Arto, HR-trainee

En stor organisation erbjuder en utsiktsolats för hr-arbetet

Arto Laakso, som kommer från Kauhava, arbetar ett halvt år i uppgiften som HR-trainee inom Vasa stads personalservice. Enligt Arto som studerat fyra år vid Vasa universitet stöder praktiken på ett bra sätt magisterskedets studier i personalledarskap.

Mies seisoo puistikolla.

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

På universitetet hör arbetspraktik inte obligatoriskt till studierna, men jag skulle vilja få arbetserfarenhet inom min egen bransch redan under studietiden. Av en stor organisation får man mångsidig erfarenhet och här kommer man bra in i arbetsuppgifter inom personalförvaltningen.

Vad har du gjort? Har du lärt dig något nytt?

Den första månaden har gått åt till att bekanta mig med huset och arbetskamraterna. Jag har ombrutit den nya personalrapporten, lärt mig hur man använder personalförvaltningens HRM-system samt fått delta i teammöten för utvecklande av kompetensen. Jag har också kunnat hjälpa till vid ordnandet av utbildningar, och vid sidan av det också utvecklat mig själv genom att till exempel delta i repetition i svenska samt Microsoft Teams-utbildningar och utbildningar om arbetsgivarbilden. Som hjälp för rekryteringsservicen har jag upprättat arbetsavtal för vikarier och gjort vikariebehovsrekryteringar i kommunernas eget rekryteringssystem, Kommunrekry.

Vad är dina förväntningar på praktiken?

Jag hoppas på att få ansvar. Jag förväntar mig också att jag ännu mer ska kunna utnyttja saker som jag lärt mig i skolan och att jag får förverkliga mig själv genom att delta till exempel i olika utvecklingsgrupper och utbildningar.

Vad har varit det bästa? Och det tråkigaste?

Jag har fått lära mig olika system som används inom personalservicen och rekryteringen. Det har också varit roligt att bekanta sig med nya arbetskamrater som har olika bakgrund och är i olika åldrar. Tråkigast är det kanske då när man måste göra samma rutinarbetsuppgifter länge.

Har någonting överraskat dig?

Det har inte varit så svårt som jag kanske förväntade mig, och jag har snabbt lärt mig nya saker. Det var också överraskande att jag fick en egen parkeringsplats, fastän arbetsplatsen finns alldeles i Vasa centrum!

Har du nytta av praktiken i framtiden?

Ja, absolut. Att arbeta i en stor organisation, de HR-system som jag lärt mig här och det att jag har kunnat göra riktiga personalförvaltningsarbeten, syns säkert som ett plus i mitt cv. Då jag återgår till studierna kan jag spegla det som jag lärt mig i arbetet på teorin – det motiverar.

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?

Ja det gör jag, speciellt i personalförvaltningsuppgifter får du här en övergripande uppfattning. Under praktiken märker man också vilka saker som är bra på arbetsplatser av olika typ och var det kunde finnas saker att utveckla. Hela organisationen är så stor, här kan man också påverka egna arbetsuppgifter och göra saker som man själv är intresserad av.

Emilia, grafikpraktikant

Det bästa med sommarjobbet: mångsidigheten och arbetskamraterna

Emilia Kovanen som senaste sommar skaffade sig arbetserfarenhet som someambassadör hos staden jobbar nu som grafikpraktikant. För framtiden drömmer hon om armén och medianom-studier.

Kesätyöntekijä tekee julisteita.

Varför sökte du sommarjobb hos Vasa stad?

Jag ville pröva på någonting annorlunda, men ändå få arbetserfarenhet från mediebranschen. Arbetet verkade intressant.

Vad har du gjort?

Mycket broschyrer och en del fotograferingsarbete. Också visitkort och passerkort har det blivit.

Vad har varit det bästa?

Det bästa har nog varit mångsidigheten i arbetet och naturligtvis bra arbetskamrater.

Har någonting varit tråkigt?

Nå, säkert de första dagarna. Då, när man kom till en ny arbetsmiljö och allt var så nytt och spännande och när man inte kände någon. Genast i början fick jag inte göra något större, utan jag var tvungen att nöja mig med de allra minsta – och kanske lite lättare – jobben.

Har någonting överraskat dig?

Kanske arbetets mångsidighet. Eller jag visste ju nog att man gör allt möjligt här, men ändå blev jag förvånad över hur mycket artiklar och material som produceras här. Också tidtabellerna överraskade: ibland är det verkligt bråttom och ibland är det inte så förskräckligt mycket att göra, det varierar.

Kan du rekommendera det, varför?

Ja! Jag rekommenderar de grafiska tjänsterna som arbetsplats speciellt för de som studerar inom mediebranschen, för det här är en trygg, mångsidig och lärorik arbetsmiljö, och här får man på riktigt dra nytta av det som man har lärt sig i skolan. Dessutom har jag lärt mig mycket nytt av erfarna grafiker och tryckare.