Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Praktikplatser

Vasa stad erbjuder studerande vid högskolor, universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter många möjligheter att få arbetsplatspraktik och göra lärdomsprov.

Genom praktiken och slutarbetena kan de studerande bekanta sig med de arbetsmöjligheter som staden erbjuder och med staden som arbetsgivare samt skapa viktiga arbetslivskontakter med tanke på framtiden.

Praktikplatser inom social- och hälsovårdsområdet

Vasa stads social- och hälsosektor erbjuder tillsammans med läroinrättningarna god handledning och en lärmiljö som stöder studiemålen. Våra arbetsgemenskaper fungerar som platser för inlärning i arbetet och styrd praktik för studerande vid universitet och yrkeshögskolor samt för studerande på andra stadiet.

Studerandenas praktik och inlärning i arbetet grundar sig på avtal mellan läroanstalterna och social- och hälsosektorn. Tillsammans med läroinrättningarna i Vasa planeras praktikplatserna och platserna för inlärning i arbetet redan under föregående termin.

Om du studerar i Vasa ska du reservera en praktikplats genom den egna läroanstaltens koordinator. Vänligen observera att det alltid förutsätts ett giltigt praktikavtal mellan social- och hälsosektorn och läroanstalten för att du ska få en praktikplats. Be därför koordinatorn eller den handledande läraren vid din läroanstalt att kontakta stadens social- och hälsosektor före praktiken.

Kontakta social- och hälsosektorn om du vill komma på praktik från andra ställen än Vasa eller om du har frågor som rör praktik.

 

Läs mer om praktiken på social- och hälsosektorns sida.

Praktikplatser inom småbarnspedagogiken

Arbetsgemenskaperna inom småbarnspedagogiken i Vasa stad fungerar som platser för inlärning i arbetet samt handledd praktik för universitetens, yrkeshögskolornas och andra stadiets studerande. De studerandes praktik och inlärning i arbetet baserar sig på avtal mellan läroanstalterna och småbarnspedagogiken.

Studeranden söker i samarbete med sin handledande lärare en praktikplats som är lämplig med tanke på målsättningen för praktiken. Den handledande läraren ser också till att studeranden har tillräckliga kunskaper och färdigheter för praktiken.

När platsen för praktik eller inlärning i arbetet har bekräftats ska studeranden kontakta praktikplatsens förman i förväg och avtala om praktiska frågor som rör praktiken.

Läs mera på sidan för småbarnspedagogik.

Praktikplatser inom andra områden

Mer information om praktikmöjligheter och lärdomsprov inom andra områden kan du begära direkt från stadens olika enheter och rekryteringsservice.

Rekryteringsservicen:
Anne Lindell
tfn 040 153 4564
anne.lindell@vasa.fi