Förbigå menyn

En stad i snabb utveckling

Vasa stad byggs även för de kommande hundra åren

  • Vi utformar sådana innovativa energilösningar för nya byggnader som lägger tonvikten på vår regions kunnande inom energi- och byggteknik.
  • De sju största utvecklingsprojekten i regionen är värda 1 miljard euro, varav Vasa stads investeringsandel är ca 150 miljoner euro.
  • Varje euro som Vasa stad investerar genererar välstånd för regionen ungefär sjufaldigt i form av externa investeringar.
  • De beräknade investeringarna i industriområdena och batterifabriksprojektet uppgår till flera miljarder euro.


Framtida energieffektiva byggnader

 

Vi är en pionjär inom smarta stadslösningar, och idag är många innovativa projekt ett bevis på det. Här är några exempel.

 

Travdalens bostadsområde

Bostadsområdet Travdalen representerar stadsutveckling i Vasa då den är som bäst, designen fokuserar på energilösningar och nya sätt att implementera affärslokaler.

Ungdomlighet och livskraft

Åldersstrukturen i Vasaregionen är ungdomlig och migrationstalen höga. Barnens och ungdomarnas andel av befolkningen ökar, eftersom de nya invånarna främst är unga vuxna som bildar familj. Jämfört med motsvarande regioner av samma storlek i Finland är befolkningstillväxten i Vasa näst störst. Men det finns fortfarande utrymme på våra gator. Vasas aktiva stadsutveckling säkerställer valfrihet när det gäller olika boendeformer. I Vasa anpassar sig arkitekturen till det omgivande landskapet med respekt för naturen.