Förbigå menyn
Flygfoto av Vasa

Tillsyn av tobaksprodukter och nikotinpreparat

Miljöhälsovården för Vasa och Laihela samarbetsområde övervakar att tobaks- samt läkemedelslagstiftningen och de bestämmelser som utfärdats enligt dem följs inom sitt tillsynsområde.

Kommunernas uppgifter omfattar bland annat handläggning av detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat samt anmälningar om partiförsäljning.