Förbigå menyn

Vasa stad

Hitta rätt service lätt

Höjdpunkter

Avvikande sommaröppettider 2024 inom Vasa stad

Läs mera

Vasa flaggar för jämlikhet under Pride-veckan

Läs mera

Sommarsemester i Vasaregionen 2024

Semestern börjar här

Liftis sommartidtabeller träder i kraft 3.6.

Läs mera
campusfestival

Vasaregionen är fylld med evenemang. Välj de bästa bitarna och njut av utbudet!

Läs mera

Förnyandet av ytkonstruktionerna på Brändö korsningsbro inleds

Läs mera

Aktuellt

Nyheter

19.6.2024

Liftis priser ändras i början av juli

Vasaregionens kollektivtrafik Liftis priser ändras från och med 1.7.2024. Målet är att förenhetliga priserna och göra biljettköpet klarare och...

Kollektivtrafik
19.6.2024

Köpmansgatan stängs under den tid underhållsarbeten utförs vid plankorsningen

Köpmansgatan stängs tillfälligt 26.6.2024 kl. 21 – 27.6.2024 kl. 7 på grund av underhållsarbeten på järnvägens plankorsning. Arbetena utförs på...

17.6.2024

Mini-Lifti-bildelningsbilar kan hyras fritt under sommaren

Vasa stads Mini-Lifti-bildelningsbilar kan hyras fritt av vem som helst under tiden 24.6–4.8.2024. Normalt är bilarna reserverade för stadens anställda...

13.6.2024

Konstnären J.O. Mallanders tillfälliga konstverk på Tikanojas innergård

På innergården till Tikanojas konsthem kan du se ett tillfälligt verk av den statligt prisbelönta konstnären J.O. Mallander – Mot det rena landet. Verket...

Sociala medier

Tikanojan taidekodin pihamaalla nähdään valtionpalkinnolla palkitun taiteilijan, J.O. Mallanderin tilapäinen taideteos "Kohti puhdasta maata". Teos avautuu yleisölle 14.6. klo 14–16 ja on nähtävillä 23.8. asti. 💙Käsite- ja ympäristötaiteen pioneerina J.O. Mallander on uransa aikana rakentanut noin 60 erilaista tiili-installaatiota. 💙 Valkoisista tiilistä rakentuva teos on osa näyttelyä Idän henkisyys. Teos asettuu mandalan muotoon ja sen yhteydessä oleva buddha symboloi katsojan katsetta. 💙 Teoksen tiilet lahjoitetaan yleisölle anteliaisuuden periaatteella. Taideteoksen toteutusta on tukenut rakennustarvikeyritys STARK Vaasa ja Veljekset Gröndahlin Säätiö. * * * På innergården till Tikanojas konsthem kan du se ett tillfälligt verk av den statligt prisbelönta konstnären J.O. Mallander "Mot det rena landet". Verket öppnar för allmänheten 14.6 kl. 14–16, och kan ses fram till 23.8. 💙 Som en pionjär inom koncept- och miljökonst har J.O. Mallander under sin karriär byggt ett 60-tal olika tegelinstallationer. 💙 Det vita tegelverket är en del av utställningen Österländsk andlighet. Verket bär formen av en mandala och en tillhörande buddha som symboliserar betraktarens blick. 💙 Verkets tegelstenar är tänkta att skänkas till allmänheten enligt generositetsprincipen. Förverkligandet av konstverket har fått stöd av byggfirman STARK Vasa och Bröderna Gröndahls Stiftelse. 👉 Läs mera: https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/konstnaren-j-o-mallanders-tillfalliga-konstverk-pa-tikanojas-innergard/ 👉 Lue lisää: https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/j-o-mallanderin-tilapainen-taideteos-kesaksi-tikanojan-taidekodin-pihamaalle/
13.06.2024 - 12:20

Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasalaiset perheet kokevat päiväkodit paikkoina, joissa lapset viihtyvät ja vanhemmat voivat luottaa henkilökuntaan. 💙 Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen teettämässä asiakaskyselyssä kiiteltiin myös avointa yhteistyötä henkilökunnan kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Myönteistä palautetta vanhemmilta: ➕ Henkilökunnan ystävällisyys ja lapsia tukeva asenne ➕ Järjestelmällinen toiminta sekä kyky huomioida lasten erilaiset tarpeet ➕ Avoin yhteistyö henkilökunnan kanssa ➕ Lasten yksilöllisyyden huomioiminen ➕ Aktiivinen kommunikaatio Wilman tai viikkokirjeiden kautta ➕ Tilojen nykyaikaisuus Kehitettäviä asioita sekä kritiikkiä vanhemmilta: ➖ Henkilökunnan vaihtuvuus ➖ Ajoittainen kiire ➖ Sijaisilla ei ole aina riittävää kielitaitoa. ➖ Eri kulttuurien huomioimisessa nähdään parantamisen varaa. *** Familjerna i Vasa upplever daghemmen som ställen där barnen trivs och föräldrarna kan lita på personalen. 💙 I en kundenkät som gjordes inom Vasa stads småbarnspedagogik fick också det öppna samarbetet med personalen beröm. Resultaten av enkäten utnyttjas vid utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken. Positiv respons från föräldrar: ➕ Vänlig personal och en attityd som stöder barnen ➕ Organiserad verksamhet och förmåga att beakta barnens olika behov ➕ Ett öppet samarbete med personalen ➕ Beaktande av barnens individualitet ➕ Aktiv kommunikation via Wilma eller veckobrev ➕ Moderna lokaler Saker som borde utvecklas och kritik från föräldrarna: ➖ Personalomsättningen ➖ Emellanåt stress ➖ Vikarierna har inte alltid tillräcklig språkkunskap. ➖ När det gäller beaktande av olika kulturer finns det saker att förbättra. Läs mera 👉 https://www.vaasa.fi/sv/aktuellt/foraldrarna-ar-nojda-med-smabarnspedagogikens-service-barnen-trivs-och-verksamheten-ar-hogklassig/ Lue lisää 👉 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vanhemmat-ovat-tyytyvaisia-varhaiskasvatuksen-palveluihin-lapset-viihtyvat-ja-toiminta-on-laadukasta/
12.06.2024 - 09:01

Vaasan kaupunki - Vasa stad