Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Lyckoenkäten 2022 är öppen – svara så deltar du i utlottningen av en hotellnatt!

Publicerad: 11.11.2022

Kan man vara lycklig i novembermörkret? Visst kan man, om man ser på resultaten från Vasa stads tidigare lyckoenkäter.

Resultaten av de lyckoenkäter som gjorts i Vasa under tidigare år har överraskat genom att de varit så positiva. Trots det exceptionella världsläget har det tal som mäter Vasabornas lycka varit på en bra nivå och senaste år hade talet till och med stigit från föregående år. År 2021 var vasabornas tal som visar känslan av lycka 74, då det mättes på skalan 0-100. I fjol besvarades Vasas lyckoenkät av totalt 1081 vasabor, och detta ger staden värdefull information när det gäller att utveckla servicen. Svara på 2022 års enkät om lycka och vinn en hotellnatt för två i hotel Astors svit med bastu. Dessutom kan du vinna en seriebiljett till simhallen (10ggr).

Den service som staden producerar har en viktig roll i främjandet av stadsbornas lycka, eftersom stadens kärnuppgift är stadsbornas välfärd. Ett omfattande kulturutbud, motionstjänster, naturstigar och utbildning är konkreta exempel på service som inverkar på hur lyckliga invånarna är.

– Vårt mål är att producera sådan service som kontinuerligt ökar invånarnas välbefinnande och lycka.  Utifrån enkäten förra året hade Vasabornas uppskattning av staden och många av stadens serviceformer förbättrats och vi har strävat efter en kontinuerlig förbättring också i år, berättar stadsdirektör Tomas Häyry.

Av de konkreta utvecklingsprojekten lyfter han fram Metvikens rekreationsområde, vars mångsidiga service får utnyttjas fritt av alla Vasabor.