Förbigå menyn
Onkilahdenpuisto

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ändringen av detaljplanen för Metviken går vidare till fullmäktige

Publicerad: 20.2.2020

På sitt möte 17.2.2020 behandlade stadsstyrelsen bland annat en ändring av detaljplanen för Metviken.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå för stadsfullmäktige att en ändring av detaljplanen för Metviken godkänns.

Med ändringen ersätts totalt 11 innehållsmässigt och tidsmässigt splittrade detaljplaner för Metviken. Planen innehåller bland annat en gång- och cykelväg som går runt hela Metviken och som förbättrar rekreationsmöjligheterna i området samt gång- och cykeltrafiknätet i Vasa.

Planförslaget har varit framlagt under tiden 24.10−25.11.2019. Fem utlåtanden och fyra anmärkningar om förslaget har lämnats in. Utlåtandena och anmärkningarna har till stor del gällt kvarteret 19–57. Till följd av utlåtandena och anmärkningarna har kvarteret i sin helhet strukits i avgränsningen i detaljplanen för Metviksparken och kommer att granskas närmare genom en separat detaljplaneändring. Man har även gjort ändringar i parkeringsområdet intill Metviksgatan och skapat förutsättningar för att inrätta en gastankningsstation.

Planen kommer också att behandlas i stadsfullmäktige.
Bekanta dig med planen.

 

Stadsstyrelsens följande möte flyttades fram till 9.3.2020.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.