Förbigå menyn
Erkki Vainionpää spelar dragspel.
Erkki Vainionpää och publiken vid Hemstrand serviceboende uppskattar att träffas. Foto: Susanna Kuusinen.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Årets främjare av seniorernas välbefinnande är Erkki Vainionpää

Publicerad: 20.10.2023

Årets erkännande för främjande av seniorernas välbefinnande går till dragspelaren Erkki Vainionpää. Vasa äldreråd har premierat främjare av seniorernas välbefinnande redan sedan år 2000. Priset delades ut på Seniorfesten i dag 20 oktober.

Susanna Pessi-Håkans, som koordinerar kulturtjänster vid Vasa serviceboende inom Österbottens välfärdsområde, gav förslaget om Vainionpää, som hon vet att gör frivilligarbete helhjärtat.

– Erkki förtjänar det här priset och erkännandet för det fina arbete han så helhjärtat gör! Erkki har spelat dragspel på serviceboende i många år. Han har räddat många midsommarfester, julfester, morsdagar och farsdagar. Erkki har alltid underhållit de boende på serviceboendet med ett glatt humör endast med kaffe som tack, motiverar Pessi-Håkans sitt förslag.

Vasa äldreråd instämde och såg Vainionpääs frivilligarbete som en viktig gärning för seniorernas välbefinnande. Äldrerådet uppmuntrar också andra att göra gott och besöka serviceboende, man kan alltid komma överens om besök med Pessi-Håkans (susanna.pessi-hakans@ovph.fi / 040 776 0753).

Delad glädje är en stor glädje

Erkki Vainonpää, som sedan länge har spelat dragspel, är glatt överraskad över erkännandet.

– Jag har hållit på med det här i över 20 år, först tillsammans med en pianist och sedan ensam. Den bästa belöningen är att få se människornas ansiktsuttryck.  Många blir berörda och kan fälla någon tår när gamla minnen väcks.  Det vill inte bli av att spela hemma, men när man åker iväg för att spela för andra upprätthåller man samtidigt färdigheterna, summerar Vainionpää.

Vainionpääs besök är efterlängtade.

– Många kommer för att tacka mig, när de genom låtarna förs tillbaka till ungdomen och barndomen. Jag spelar främst äldre musik från 30- och 40-talet. Ibland så frågar jag också lyssnarna om låten var bekant sedan tidigare. Man kommer inte alltid ihåg namnen på låtarna, men man minns texterna och jag får också låtönskemål, berättar Vainionpää.

Vainionpää begav sig som ung man från Jurva till Vasa.

– Jag kommer från Jurva. När jag var 15 år tipsade min lärare mig att söka till Vasa garnisons musikkår och det var där det började. Jag spelade också trumpet. Under årens lopp har jag spelat i flera orkestrar, allra längst i Heikki Luomas Vasaband. Min yrkeskarriär gjorde jag på Vasa Ångkvarn. Jag var med och grundade dragspelsklubben Vaasan harmoniikkakerho 1982, eftersom det då inte ännu fanns någon sådan i Vasa. År 1984 vann vi till och med brons- och silvermedaljer i tävlingar som ordnades mellan klubbar.  År 2013 vann jag dragspelstävlingens seniorklass i Äänekoski, minns Vainionpää.

Vainonpää kommer att fortsätta spela så länge som fingrarna fungerar.

– Jag fortsätter så länge som jag kan. I år har jag redan besökt serviceboendet 26 gånger. Vainionpää som fyllde 80 år i maj, räknar upp att han har spelat i Bruksgården, Brändö Pärla, Himalaja, Hemstrand och Krannila.

Främjare av välbefinnande premieras varje år

Vem som helst kan föreslå en person som främjar seniorernas välbefinnande till äldrerådet på rådets webbplats samt i äldrerådets förslagslåda som finns i aulan vid Berghemmets festsal. Erkännandet delas ut på Seniorfesten varje år.

Äldrerådet väljer bland förslagen den som ska få erkännandet. Man väljer ut en grupp eller person som har utvecklat eller genomfört ett sätt som främjar seniorernas välbefinnande, hälsa, livskvalitet, rörelse, delaktighet, digitala inkludering eller som genom sitt agerande minskar ensamhet och utanförskap bland äldre personer.