Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Asiakas palauttaa kirjan

Artikelkategorier: Nyheter

Återlämningsluckorna vid Vasa huvudbibliotek och Lillkyro bibliotek öppnas 28.4

Regionalförvaltningsverket har uppdaterat sina direktiv och utgående från dem öppnas återlämningsluckorna vid Vasa huvudbibliotek och Lillkyro bibliotek tisdagen den 28.4.2020.

Du kan då returnera biblioteksmaterial fr.o.m. tisdag 28.4 kl. 10 till två ställen. Äterlämningsluckorna är vid Vasa huvudbibliotek och Lillkyro bibliotek.

-Det är dock inte nödvändigt att returnera lånat material, då lånetiden automatiskt har förlängts, berättar servicechef Anna Pakka.

Material som lämnas in via återlämningsluckan behandlas inom tre dagar. Detta innebär att lånen inte försvinner från kundens uppgifter genast de återlämnas.

Biblioteken är, enligt statsrådets riktlinjer, fortsättningsvis stängda åtminstone fram till den 13.5.

Kom ihåg god handhygien då du behandlar böckerna och håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder vid återlämningsluckan.

 

Information om coronaviruset

 

 

Publicerad: 27.04.2020