Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Boendeparkeringsförsök inleds på Hovrättsesplanaden samt på Verkstadsgatan och Himalajagatan

Publicerad: 30.8.2022

I Vasa inleds ett försök med en ny boendeparkeringslösning från och med 1.9.2022. Boendeparkeringsförsöket inleds då i två parkeringsområden, på Hovrättsesplanaden (boendeparkeringsområde A) samt på Verkstadsgatan och Himalajagatan (boendeparkeringsområde B).

Boendeparkeringen gäller de fastigheter som ligger i närheten av områdena i fråga.

– Boendeparkeringsområdena är som namnet säger avsedda för boende i fastigheterna i närområdet. Personer som inte har boenderätt eller adress till fastigheterna i fråga kan inte heller skaffa ett boendeparkeringstillstånd, klargör Siri Gröndahl, enhetschef inom kommuntekniken.

Rätten till parkeringslov kontrolleras i samband med att lovet ansöks om och betalas. Högst två parkeringslov per bostad beviljas. På boendeparkeringsområde A är månadsavgiften 15,00 € och på område B 10,00 €.

Boendeparkeringsområdet anvisas med trafikmärken och övervakas av stadens parkeringsövervakning.

– Försöket pågår ett år och efter det beslutar vi om fortsättningen på basis av den respons vi fått på försöket, säger Gröndahl.

Närmare anvisningar för ansökning och betalning av boendeparkeringslov finns på adressen www.eparking.fi.

Tilläggsinformation samt områdeskartor hittar du på webbplatsen för parkeringsövervakning. Respons kan du ge via Vasa stads responsservice.

Vid behov kan du också fråga efter tilläggsinformation av parkeringsövervakningen, tfn 06 325 4034, pysakoinninvalvonta@vaasa.fi