Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Förskolan förvandlades till en cirkus: konstfostran är i Vasa en viktig del av läroplanen

Publicerad: 31.5.2021

Rockring, ärtpåsar och balansplatta: det är förskoleelevernas arbetsredskap på förmiddagen, för nu ska olika cirkustekniker testas! Alla Vasa stads förskolegrupper och elever i årskurs 1-9 erbjuds möjlighet till planenlig konstfostran.

Gruppen Mymmelit vid daghemmet Lill kasern har i vår fått prova på olika cirkustekniker och –grenar och samtidigt lärt sig motoriska grundfärdigheter. Taikons lärare i cirkuskonst Florentin Tzvetkov har fungerat som handledare.

Alma Ojalainen (7) rullar sin rockring precis som en riktig cirkuskonstnär, samtidigt som hon går framåt.

– Lättast var det att rulla rockringen från ena handen till den andra och svårast kanske att jonglera, berättar Alma som är i förskolan.

Taikon, som hör till Vasa stads institut, erbjuder grundläggande undervisning i konst för 4-18-åringar i bildkonst, teaterkonst, hantverk, nutidsdans, cirkus- och mediekonst.

Som en del av stadens plan för kulturfostran erbjuds alla förskolegrupper i Vasa en undervisningsperiod med fyra lektioner i olika konstämnen. Daghemmen har själva fått önska vissa konstämnen som Taikon erbjuder. Undervisningen sker under förskoledagen.

– Under våren har sammanlagt cirka 500 förskoleelever i Vasa fått undervisning i konst. Vi erbjuder konstundervisning även åt andraklassister, som en del av planen för kulturfostran, berättar biträdande rektor Mia Wiik.

Keramik för andraklassister, boktips för tredjeklassister och en konsert för fjärdeklassister

Inom Vasa stads småbarnspedagogik planerar man att kulturfostran riktas till alla åldersgrupper, inte bara till förskoleeleverna.

– Kulturfostran ges förstås i daghemmen redan nu, men med hjälp av en modell som framskrider konsekvent kan vi utvidga vårt kulturutbud och garantera alla en mångsidig undervisning i kultur, berättar kulturpedagog Sanna Asikainen.

Planen för kulturfostran har ingått i Vasa stads grundläggande undervisning redan sedan år 2016. I planen strävar man efter att trygga en viss mängd kulturfostran för varje grundskolelev i Vasa.

Samarbetsparter är bl.a. biblioteket, stadsorkestern, teatrarna, museerna samt andra kulturaktörer. Kulturfostran kan i skolorna vara t.ex. boktips, ett konsert- eller teaterbesök.

Varje fjärdeklassist i Vasa får exempelvis gå på stadsorkesterns vårkonsert, sjätteklassisterna får bekanta sig med världsarvsobjektet i Kvarken.

Kulturfostran i grundläggande undervisningen:

  • klass 1: biblioteksguidning, museikappsäcken och museipedagogen besöker skolan
  • klass 2: grundläggande undervisning i konst (valbara ämnen: teater, bildkonst, hantverk, mediekonst, dans, cirkuskonst, keramik)
  • klass 3: världsarvsobjektet Svedjehamn eller Sommarös fort, boktips (Vasa stadsbibliotek), besök till natur- och kulturlandskap samt introducering i kulturtraditioner i skolans näromgivning
  • klass 4: en rundtur på teatern, teaterföreställning eller workshop (Vaasan kaupunginteatteri eller Wasa teater), Vasa stadsorkesters vårkonsert
  • klass 5: film- och mediefostran: filmvisning i skolan eller på biograf, undervisning i informationssökning (Vasa stadsbibliotek)
  • klass 6: världsarvsobjektet Svedjehamn eller Sommarös fort, besök till natur- och kulturlandskap samt introducering i kulturtraditioner i skolans näromgivning
  • klass 7: museibesök, Amazing library race (Vasa stadsbibliotek)
  • klass 8: världsarvsobjektet Svedjehamn eller Sommarö fort, boktips (Vasa stadsbibliotek), besök till natur- och kulturlandskap samt introducering i kulturtraditioner
  • klass 9: en rundtur på teatern, teaterföreställning eller workshop (Vaasan kaupunginteatteri eller Wasa teater), Vasa stadsorkesters vårkonsert, introduktion i bygd miljö och kulturlandskap.