Förbigå menyn
Havainnekuva GigaVaasa-alueesta.
Illustration av framtida GigaVasa-området i sin helhet.

Artikelkategorier: Nyheter

FREYR Battery inleder förberedande arbeten på GigaVasaområdet – ett tidsbundet arrendeavtal har undertecknats

Publicerad: 18.5.2022

Vasa stad och FREYR Battery har undertecknat ett tidsbundet arrendeavtal som gäller en 130 hektar (1 300 000 m2) stor tomt på GigaVasaområdet. Området är 40 hektar större än det område som reserverades för FREYR Battery i intentionsavtalet. I och med arrendeavtalet kan FREYR Battery inleda analyseringen av jordmånen och omgivningen innan ett eventuellt byggnadsarbete påbörjas.

Det tidsbundna arrendeavtalet mellan Vasa stad och FREYR Battery gäller 1.5.2022–31.12.2023 med år 2024 som option.

-I och med detta arrendeavtal får vi 130 hektar mark till vårt förfogande i Vasa, som vi redan tidigare har sett som den idealiska platsen för vår framtida battericellsfabrik. I trakten står förmånlig, förnybar energi i stor skala till buds och råmaterial finns på ett lämpligt avstånd. Dessa i kombination med en kunnig arbetskraft gör att detta arrendeavtal är ett stort steg i rätt riktning för oss, säger Axel Thorsdal, Senior Vice President, Project Development i ett pressmeddelande från FREYR.

Stadsdirektör Tomas Häyry gläder sig över att avtalet och processen framskrider.

-Vi utvecklar GigaVasaområdet och batterivärdekedjan stegvis och naturligtvis är det att FREYR Batterys projekt gällande en battericellsfabrik framskrider av särskilt stor betydelse för oss. Samtidigt utvecklar vi väg- och järnvägsförbindelserna i området, säger Häyry glatt.

I FREYRs pressmeddelande berättas också att avsikten är att processen med miljökonsekvensbedömning ska bli klar under år 2022. Nästa steg är ett eventuellt investeringsbeslut om Finlands första battericellsfabrik i denna storleksklass. Vid miljökonsekvensbedömningen reds det ut vilka konsekvenser den eventuella fabriken skulle ha på den omgivande naturen.

Läs FREYR Batterys pressmeddelande (på engelska)

Det som har skett hittills på GigaVasaområdet: