Förbigå menyn
Jalkapalloilijoita Botniahallissa

Artikelkategorier: Nyheter

Hej sjätteklassare, sök till idrottsklass!

Sjätteklassare i Vasaregionen kan nu söka till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Ansökningstiden är 10.1–10.2.2020. 

Onkilahden yhtenäiskoulu har sedan hösten 2017 varit med i det riksomfattande försöket med idrottsskolor, där eleverna får färdigheter för att på ett framgångsrikt sätt kombinera studier och idrott.

– Till idrottsklassen tas 21 elever. I skolan finns egna idrottsklasser för elever i klasserna 7, 8 och 9, säger tf rektorn för Onkilahden yhtenäiskoulu Elise Hytönen.

Till idrottsklassen ansöker man genom att fylla i en elektronisk blankett, som är öppen under tiden 10.1–10.2. Efter ansökningsskedet får eleverna en kallelse till ett lämplighetstest som ordnas 18.2 kl. 8.30.

För Vasaregionens svenskspråkiga elever erbjuds från och med läsåret 2019–2020 en egen idrottsklass i Korsholms högstadium. Läs mer

Avgångsbetyg till de första idrottsklasseleverna på våren

Gymnastiklektionerna i idrottsklasserna består av gymnastik som är gemensam för alla, tillvalsämnestimmar och några tilläggstimmar.

– På sjunde klassen är det sex timmar, på åttonde klassen åtta timmar och på nionde klassen nio timmar gymnastik i veckan. Idrottsklassens elever har också möjlighet att i tillvalsämnestimmarna inkludera den träning för åk 7–9 som föreningarna ordnar och till vilken man söker skilt på våren, säger Hytönen.

Enligt rektorn har försöket med idrottsklasser lyckats utmärkt och befäst sin plats i Onkilahden yhtenäiskoulu under de tre gångna åren.

– Den här våren får de första idrottsklasseleverna avgångsbetyg. Eleverna är entusiastiska och motiverade, och de har också skött sitt övriga skolarbete bra.

I försöket är 14 kommuner med

Jens Wallin, som är ansvarig koordinator för utvecklingen av åk 7–9-skedet,  berättar att i följande skede av försöket koncentrerar man sig speciellt på utvecklandet av träningens innehåll i samarbete med idrottsföreningarna.

I försöket med idrottsskolor, vilket koordineras av Olympiakommittén, deltar 25 skolor för årskurserna 7–9 från 14 olika kommuner.

Publicerad: 10.01.2020