Förbigå menyn
Jalkapallon pelaajia

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Hej sjätteklassare, sök till idrottsklass!

Publicerad: 21.12.2021

Sjätteklassare i Vasaregionen kan nu söka till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu. Ansökningstiden är 10.1–13.2.2022

Onkilahden yhtenäiskoulu har sedan hösten 2017 varit med i Olympiska kommitténs riksomfattande verksamhet för åk 7–9, där eleverna får färdigheter för att på ett framgångsrikt sätt kombinera studier och idrott.

För Vasaregionens svenskspråkiga elever erbjuds en egen idrottsklass i Korsholms högstadium.

– Idrottsklassens mål är att möjliggöra en bra dag för den unga idrottaren. I skolan finns egna idrottsklasser för elever i åk 7, 8 och 9. Till idrottsklassen tas 21 elever, berättar Onkilahden yhtenäiskoulus tf. rektor Elise Hytönen.

Till idrottsklassen ansöker man genom att fylla i en elektronisk blankett, som är öppen under tiden 10.1–13.2.2022.

Efter ansökningsskedet får eleverna en kallelse till ett lämplighetstest som ordnas 24.2.2022 kl. 8.30. Läs mer: www.soveltuvuuskoe.fi.

Unga får hjälp i att kombinera idrott och skolgång

Målet med idrottsakademins program är att främja elevernas tillväxt till målinriktade idrottare, utveckla färdigheterna och kompetensen inom olika delområden samt stöda ungdomarna i att kombinera idrott och skolgång bl.a. i fråga om tidsanvändningen.

– På sjunde klassen är det sex timmar, på åttonde klassen åtta timmar och på nionde klassen nio timmar gymnastik i veckan i samband med skoldagen. Även alla elevens tillvalsämnen anknyter till idrott och träning, berättar Onkilahden yhtenäiskoulus idrottskoordinator Kari Vedenjuoksu.

För innehållet i träningen och gymnastiktimmarna i åk 7–9 svarar Onkilahden yhtenäiskoulus gymnastiklärare samt tränarna vid Vasaregionens idrottsakademi. Kärnan i verksamheten är att träna sina motoriska färdigheter och fysiska egenskaper.

Läs mera om idrotten i åk 7–9 på Finlands Olympiska kommittés webbplats.