Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Hotellkedjan Odyssey Hotel Groups etablering i Wasa Station förstärker stadens dragningskraft och internationella karaktär

Publicerad: 12.9.2019

Uppdaterad: 16.12.2021

YIT och den holländska hotellkedjan Odyssey Hotel Group offentliggjorde ett föravtal om hyrning av Wasa Stations lokaler för hotellanvändning. Föravtalet mellan YIT och Odysseys är ur stadens synvinkel ett betydande framsteg med tanke på projektets framskridande och genomförande.

YIT och den holländska hotellkedjan Odyssey Hotel Group offentliggjorde ett föravtal om hyrning av Wasa Stations lokaler för hotellanvändning. Den internationella kedjan har flera hotell och varumärken i Europa, USA och Asien. Varumärket för det kommande hotellet i Wasa Station publiceras senare. Föravtalet mellan YIT och Odysseys är ur stadens synvinkel ett betydande framsteg med tanke på projektets framskridande och genomförande.

– Det är en verkligt fin nyhet att hotellkedjan Odyssey Hotel Group kommer till Wasa Station. Vi är den näst mest internationella staden i Finland, och Odysseys ankomst till Vasa stärker ytterligare Vasas attraktionskraft och internationalism, säger stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen glatt.

Avtalet gäller 198 hotellrum med restauranger och servicelokaler i våningarna 0-12 i tornhuset. Lokalernas totala yta är cirka 7 000 kvadratmeter. YIT:s föravtal med hotellkedjan är ett väldigt betydande och viktigt framsteg som konkretiserar att projektet Wasa Station framskrider och genomförs. I och med offentliggörandet av hotellaktören kan Wasa Stations försäljnings- och marknadsföringssamarbete framskrida mer konkret med staden och YIT.

Wasa Station planeras bli en urban mötesplats och ett evenemangscenter, där det kommer att finnas ett musik- och kongresscenter, idrotts- och multifunktionslokaler, ett hotell, bostäder och affärslokaler. Genomförare är YIT.

– Musik- och kongresscentret kommer att stärka Vasas starka status som kulturstad. Wasa Stations styrka är att alla tjänster finns under samma tak. Detta skapar helt nya möjligheter. När Wasa Station genomförs blir den ett storslaget landmärke för kulturmetropolen Vasa, beskriver bildningsdirektör Christina Knookala.

Projektet Wasa Station framskrider

Stadsfullmäktige godkände 15.5.2017 genomförandeavtalet för projektet Wasa Station. Projektet har enligt avtalet beretts i flera grupper som leds av Wasa Station-kommittén. Lägesrapporten för projektet har gåtts igenom i stadsfullmäktige 10.12.2018 och i genomförandeavtalet gjordes nödvändiga ändringar i februari 2019.

– Stadsstyrelsen fattar beslut om inledandet av projektets byggnadsskede för stadens del. Fullmäktige beslutar för sin del om borgen i anslutning till finansieringen av musik- och kongresscentret. Målet är att de här skedena läggs fram för beslutsfattande under hösten, berättar sektordirektör Markku Järvelä.

Mer info

Wasa Station webbplats