Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

I år öppnas sommargågatan redan i april

Publicerad: 28.4.2023

Sommargågatan på Hovrättsesplanaden öppnas igen på gatuavsnittet mellan Kyrkoesplanaden och Rådhusgatan. I år är gågatan öppen längre än tidigare, då invigningen hålls redan 28.4, och arrangemangen rivs först 15.9. Sommargågatan, som nu genomförs för fjärde gången, har fått mycket positiv respons båda av invånarna och av områdets företagare och kunder.

Sommargågatan kommer liksom de senaste åren att ha bland annat en ståtlig portkonstruktion och blomplanteringar. Dessutom kommer restaurangernas terrasser att vara större än vanligt. I området kommer även att finnas sittplatser samt stora krukor som det planteras sommarblommor i och som samtidigt delvis fungerar som trafikdelare.

Gågatan medför även ändringar i trafikarrangemangen. Hovrättsesplanadens norra sida stängs för genomfartstrafik på avsnittet mellan Rådhusgatan och Kyrkoesplanaden. Trafikljusen är ur bruk och det övergångsställe som går över Rådhusgatan märks ut så att det har samma bredd som sommargågatan.

Service och körning till tomterna sker från Kyrkoesplanadens sida. I området försvinner tillfälligt åtta avgiftsbelagda samt några tidsbegränsade parkeringsplatser. På södra sidan av esplanaden reserveras det vänstra körfältet för tidsbegränsad parkering och distributionsbilar. På så sätt behålls antalet parkeringsplatser och är gratis under sommaren.

De busslinjer som går från Rådhusgatan till Kyrkoesplanaden leds via Sandögatan. Busshållplatsen på Hovrättsesplanaden tas ur bruk under sommaren.

Vasas promenadcentrum utvidgades i fjol bestående på sträckan mellan järnvägsstationen och Storalånggatan. Avsikten är att promenadcentrum ska utvidgas också i riktning mot stranden under kommande år.

Den övergripande planen för Vasas promenadcentrum gäller hela Hovrättsesplanaden, omgivningen kring torget samt delvis även brandgatorna och andra centrala gatuområden i affärscentrumet.