Förbigå menyn
kädet

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Konst av seniorer på Armas-festivalen 1-14.10

Publicerad: 30.9.2020

Den riksomfattande ARMAS-festivalen som vill göra de äldres röst hörd, arrangeras för fjärde gången 1-14.10.2020. I Vasa erbjuder festivalen konst som äldre har gjort till daghem samt seniorkonstnärers verk till företag och deltar i firandet av Vasas födelsedag.

ARMAS-festivalen lyfter fram äldre konstnärer och synliggör åldrandets teman med hjälp av konsten. Den unika evenemangshelheten sammanför konstnärer, aktörer inom konstbranschen, konstinrättningar, organisationer inom äldreomsorgen samt aktörer inom den kommunala sektorn.

Vasa stads kulturtjänster deltar i evenemanget varje år. I år fokuserar man på att föra fram de äldres röst på så sätt att konst av seniorer förs ut till andra.

Årets ARMAS-festivaljippo är att ordna workshoppar under ledning av konstnär Juha Lesonen i Vasa stads kvartersklubbar. De verk som görs i kvartersklubbarna ställs ut i Vasa stads daghem för att sprida glädje i november.

Vidare har lokala företag möjlighet att välja ett verk av Vasa konstnärsgilles seniorkonstnärer från Artoteket gratis under oktober månad.

Gratulationskort åt Vasa i kvartersklubbar

I år celebrerar vi med evenemangsdeltagarna även Vasa stads födelsedag.

-Seniorerna som har besökt Vasa stads kvartersklubbar har fått göra ett gratulationskort åt 414-åriga Vasa. Tillsammans med gratulationskortet har de fått sätta med sin egen hälsning till beslutsfattarna, berättar kulturplanerare Leena Nyqvist.

Korten kommer att hängas upp i Vasa stads förvaltningsbyggnads aula och i kafferummet.

ARMAS strävar med sin verksamhet att lyfta fram de äldres röst, att alla äldre får en ålderdom som passar dem, utan gränser för hur man ska vara eller vad man ska göra samt en glad och energisk festival. I det riksomfattande ARMAS-nätverket deltar redan 16 kommuner, 20 aktörer inom konstbranschen, 16 organisationer inom äldreomsorgen samt två forskande parter.