Förbigå menyn
Taiteiden yö/Konstens Natt

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Konstens natts 30-årsjubileumsår och barnkulturen beaktas i kulturunderstöden

Publicerad: 7.11.2019

Uppdaterad: 8.11.2019

Vasa stads kulturunderstöd kan sökas igen i januari. För ansökan finns objektunderstöd, understöd för stadskultur samt verksamhetsunderstöd för privatpersoner, arbetsgrupper och sammanslutningar. En nyhet är priset Årets kulturgärning i Vasa.

Enligt kulturchef Sanna Bondas betonas i understöden sådana projekt som beaktar 30-årsjubileumsåret för Konstens natt. Ett annat tema som betonas är barnkulturen.

– Nästa år kan man inte ansöka om treåriga verksamhetsunderstöd, eftersom de beviljades i fjol för åren 2019–2021, konstaterar Bondas.

Ansökningstiden för objektunderstöd, understöd för stadskultur och ettåriga verksamhetsunderstöd går ut 31.1.2020. Bondas uppmanar dem, som har för avsikt att ansöka om understöd, att vara ute i god tid, eftersom ansökningar som lämnas in för sent inte behandlas.

Bondas påminner om att de som ansöker om understöd ska ha en klar verksamhetsplan och budget. Anvisningar om hur man ansöker om understöd och beviljningskriterierna finns på nätet https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/ta-kontakt-vasa-stad/understod/kulturunderstod/

Nästa år premieras Årets kulturgärning i Vasa

I stället för Kulturpriset och stipendiet till en Ung kulturutövare, som beviljats under tidigare år, beviljas i fortsättningen ett pris på 2000 euro för Årets kulturgärning i Vasa. Med priset uppmärksammas en kulturgärning som utförts av en privatperson eller en grupp.

– Kännetecknet för en kulturgärning är att den genom sin existens eller verksamhet har utvecklat eller berikat stadens kulturliv eller gjort det mångsidigare. Verksamheten som premieras ska inriktas på Vasabor eller Vasa, berättar Bondas.

Förslag på vem som borde få priset Årets kulturgärning i Vasa kan stadsborna lämna in under början av år 2020 och förslagen ska gälla år 2019. Kultursektionen beslutar 17.3.2020 vem som får priset.