Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Lokalbussarna övergår till vintertidtabell 12.8

Snabbrutten Runsor Express kommer tillbaka i trafik under vintertabellen. Till linje 15 ökas turer, rutten för linje 8 har förlängts till Västerängen och tidtabellen för kampuslinjen 14 har ändrats.

Bussarna i Vasa övergår till vintertidtabell fr.o.m. 12.8. Tidtabellen finna att läsas på Vasa stads webbsidor. Därtill har vintertidtabellerna delats ut till kommuninvånarnas hem.

– En del ändringar har gjorts i ett par av linjerna enligt kommuninvånarnas önskemål. Därtill återkommer Runsor Express från sommarpausen med två tidigarelagda starter, berättar Vasa stads kollektivtrafikplanerare Anastassia Backlund.

Hållplatserna för vintertidtabellen uppdateras i reseplaneraren 12.8. I reseplaneraren går det att följa lokalbussarnas trafikering i realtid.

Ändringar i linjerna 8, 14 och 15

Det har gjorts ändringar i en del linjer för vintertidtabellen. Linje 15 har utökats med önskade tilläggsturer och dess rutt har fortsatts till Kråklund.

I linje 8 har rutten fortsatts till Västerängen. På grund av detta har även tidtabellen ändrats och linjens trafikering börjar kl. 7.25 vid hållplatsen Lägereldsringden-Brasgränden i Västerängen.

Tidtabellen för kampuslinjen 14 som trafikerar mellan Brändö och Centrum har anpassats så att den bättre passar in med föreläsningarna på Vasa universitet, VAMK och Novia. Första morgonturen startar från centrum kl. 7.40. Linjen trafikerar dagtid med 20 minuters intervaller.

Snabblinjen Runsor Express som betjänar arbetsresenärer mellan Gerby-Västervik och Runsor återkommer från sin sommarpaus och körs i vintertidtabell. Två morgonstarter i Västervik har tidigarelagts med 5 minuter och två eftermiddagsstarter har förflyttats 5 minuter framåt.

Waltti-värdekort och kontanter som betalningsmedel

I kollektivtrafiken i Vasa används resekortet Waltti. Med Walttis värdekort reser vuxna för 1,33 € per resa, studerande för 1 euro och barnets resa kostar 0,80 €. I alla ingår en timmes bytestid. På bussen går det även att köpa en enkelresebiljett med kontanter.

Mer information om användningen av Walttikortet: https://www.vaasa.fi/sv/waltti-kort

Publicerad: 06.08.2019