Förbigå menyn
Västerängens daghem, bild: WasaGroup

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Nu kan man ansöka om platser vid det nya daghemmet i Västerängen

Publicerad: 22.8.2022

I bostadsområdet Västerängen byggs som bäst ett nytt, tvåspråkigt servicesedeldaghem.  Daghemmet tas i bruk i januari 2023 och familjerna kan nu ansöka om platserna.

Vid gatan Lägereldsringen byggs ett servicesedeldaghem, dvs. ett privat daghem som staden köper småbarnspedagogisk service av, som har planerats för 87 barn.

Daghemmet kommer att ha tre finskspråkiga grupper (en grupp för barn under 3 år och två grupper för barn över 3 år) och två svenskspråkiga grupper (en grupp för barn under 3 år och en grupp för barn över 3 år). Ingen förskoleundervisning ordnas på daghemmet.

Daghemmets officiella namn blir klart senare

Familjerna kan redan nu ansöka om en plats i småbarnspedagogik på det nya daghemmet genom att fylla i en servicesedelansökan via småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering.

Ännu i det här skedet finns daghemmet i menyn i ärendehanteringen under namnet Länsiniityn pk/Västerängens daghem. Då daghemmet får ett officiellt namn, uppdateras namnet i den elektroniska ärendehanteringen och på Vasa stads småbarnspedagogiks webbsidor.

Mer information om ansökan och servicesedeln ger småbarnspedagogikens servicehandledning:

Det främjar koldioxidneutraliteten att bygga i timmer

WasaGroup Oy är byggherre för daghemmet i Västerängen och Verkanappulat Oy producent av den småbarspedagogiska servicen.

Daghemmet byggs i timmer.

– Koldioxidavtrycket i en daghemsbyggnad av timmer är mindre än i byggnader som uppförts på andra sätt. Träd binder koldioxid när de växer, och koldioxiden hålls också bundet i träet under hela byggnadens livscykel, berättar projektchef Emilia Sorama vid Vasa stads hussektor.

I planeringen av gården har i synnerhet möjligheterna att röra på sig och närheten till naturen beaktats och den terräng som finns har utnyttjats. I planen finns det t.ex. en pulkbacke, en trampbilsbana och planteringslådor på gården.