Förbigå menyn
Till Alkulan päiväkoti skaffades en del leksaker till varje grupp med pengen från den inkluderande budgeteringen. Till gruppen Hipsuvarpaat skaffades brädspel, pussel och småbilar.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Nya leksaker till daghem för 5 000 euro

Publicerad: 23.3.2023

I höstas fick Vasaborna rösta om vad den inkluderande budgeteringen på 5 000 euro skulle användas till. Som resultat av omröstningen har med denna summa skaffats nya leksaker till daghem i Vasa.

Barnen och personalen i daghemmen fick själva föreslå hurdana leksaker och tillbehör som behövdes vid daghemmen.

Anslaget delades mellan 20 daghem, och då fick varje enhet 250 euro att använda på leksaker samt på utrustning som behövs för att bygga lekar och skapa stämning.

– Daghemmen fick själva besluta, om man för pengen skaffade något gemensamt för hela huset eller egna leksaker till varje grupp, berättar servicechef Maria Karvonen.

Instrumentkasse, spel och leksaker för att leka hem

Vid daghemmet Huvikummun päiväkoti, som finns i Roparnäs, skaffades en instrumentkasse, tre dockor samt två glitterlampor för stämningsfulla stunder. De är alla gemensamma för hela daghemmet.

I Alkulan päiväkoti skaffades för den extra pengen leksaker och spel till varje grupp.

Till Ristinummen päiväkoti i Korsnäståget skaffades leksaker, som barnen och personalen önskat sig, till var och en av de fem grupperna. För de minsta barnen i huset, dvs. för gruppen Talitintit, skaffades leksaker för hemlekar, som t.ex. en brödrost, kaffekokare och maträtter av trä.

Till gruppen Talitintit i Ristinummen päiväkoti skaffades med den extra leksakspengen leksaker för hemlekar, som till exempel kaka och brödrost.
Till Huvikummun päiväkoti skaffades bland annat en instrumentkasse som är gemensam för hela huset. Barnen i gruppen Hoppetossorna prövar ivrigt på den.

För leksaker finns ett eget anslag, för digitala apparater ett eget

Av budgeten för Vasa stads småbarnspedagogik har årligen reserverats ett visst anslag för leksaker och annan utrustning för olika aktiviteter. Anslaget beror på antalet barn inom småbarnspedagogiken. I år är summan cirka 78 000 euro.

Daghemmen får själv bestämma, vad den leksakspeng som reserverats i budgeten används till och hurdana leksaker eller utrustningar som skaffas. Vid valen beaktas bland annat barnens ålder och föremålen för deras intresse.

– Betoningen kan var olika under olika år: under något år satsas det särskilt till exempel på gymparedskap eller lego. Men alltid skaffas också nya småbilar, dockor och spel. Detta extra belopp på 5 000 euro har varit ett bra tillägg för utvecklandet av lekmiljöerna, säger Karvonen.

Vid daghemmen är leksakerna utsatta för hårt slitage och de går sönder. Trasiga leksaker plockas alltid bort, och det görs också med tanke på säkerheten.

Inom småbarnspedagogiken finns det egna anslag för digitala apparater, till exempel pekplattor och robotar. Pengar som har öronmärkts för leksaker används således inte för digital utrustning.

Barnvänlig kommun

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun, som är ett verktyg som Unicef har erbjudit kommunerna.

Efter ett tvåårigt utvecklingsarbete kan kommunen få erkännandet Barnvänlig kommun. Modellen hjälper kommunen att fatta riktiga beslut med tanke på barnens välbefinnande inom kommunens förvaltning och i den dagliga servicen som gäller barnen.