Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

­På Kasernområdet renoveras ett nytt daghem: besvara enkäten så kan du påverka planeringen

Publicerad: 16.2.2023

Lokalerna i manskapskasernerna 13 och 14 på kasernområdet i Vasa byggs om för att användas av småbarnspedagogiken. I byggnaderna intill Skolhusgatan öppnas ett nytt svenskspråkigt daghem år 2025. Nu kan familjerna besvara enkäten och säga sina åsikter om en fungerande daghemsmiljö samt om planeringen av daghemmet.

Byggnadsprojektet gällande ett nytt daghem på kasernområdet är för närvarande i projektplaneringsskedet, där utgångspunkterna för planeringen utreds.

Svara på ekäten

I enkäten kan man berätta bland annat om vilka aspekter familjerna hoppas att man särskilt fäster uppmärksamhet vid när det nya daghemmet planeras.

Det nya daghemmet beräknas bli färdigt 2025

Antalet invånare i centrum ökar, och i fortsättningen behövs allt mera småbarnspedagogikplatser i centrum av staden.

Det bedöms att det nya svenskspråkiga daghemmet kommer att öppnas i augusti 2025. Dit flyttar bland annat hela Gustavsborgs daghem. Även från det tillfälliga daghemmet på Rådhusgatan flyttar man till kasernområdet, då verksamheten på Rådhusgatan upphör i och med att enhetsskolan i centrum börjar byggas.

Nya lokaler samt hyres- och verksamhetsunderstöd till kulturaktörerna

För närvarande hyr Vasa stad ut kasernbyggnad nr 13, som ska övergå i småbarnspedagogikens användning, till kulturaktörer, såsom Vasa konstnärsgille samt konstnärer. Hyresverksamheten avslutas vid utgången av år 2023.

Det har sökts efter nya lokallösningar för kulturaktörerna på Kasernområdet för att verksamheten ska kunna fortsätta. Kultur- och idrottsnämnden beslutade 1.12.2023 att Vasa konsthalls lokaler ska hyras ut till Vasa Konstnärsgille.

Kultur- och bibliotekstjänsterna få också till sitt förfogande ett anslag på cirka 90 000 euro som inte längre går till hyran för den nuvarande kasernbyggnaden nr 13. Anslaget ska allokeras till hyres- och verksamhetsunderstöden för kulturaktörer inom det fria fältet från och med 2024. Diskussionen om andra lokallösningar fortgår.

Lokalerna på kasernområdet:

  • Kasern 11: Vasa stads grundläggande konstundervisning Taikon
  • Kasern 12: Daghemmet Lill-Kasern
  • Kasern 13: byggs om till daghemslokaler
  • Kasern 14: byggs om till daghemslokaler
  • Musikkårshuset: daghemmet Lill-Kaserns lokal