Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Påminnelse till fastighetsägarna – sandningsgrus som avlägsnats från tomterna får inte läggas i högar på de allmänna gatuområdena

Publicerad: 17.5.2022

Den varje vår återkommande rengöringen av gatorna pågår just nu. Fastigheternas ägare och fastighetsservicebolagen ansvarar för att sanden avlägsnas från den egna tomten och från trottoaren framför den. Från gatuunderhållet påminner man om att sandningsgrus inte får ligga i högar på brandgator eller allmänna gatuområden längre än nödvändigt, utan gruset ska avlägsnas så snart som möjligt och den fortsatta behandlingen av det ska ombesörjas på korrekt sätt.

I Vasa har man under de senaste åren blivit varse ett problem, där den sand som har avlägsnats från fastigheternas tomter och trottoarerna har skyfflats ut på de allmänna gatuområdena och brandgatorna. Samma problem förekommer vintertid med snöhögar.

Staden städar bort sanden från gator, gång- och cykelvägar, parkeringsområden och gårdarna till offentliga byggnader, men för privata tomter och trottoarerna framför dem ansvarar enligt lag fastighetsägarna och de servicebolag de har gett fullmakt till det.

Gatuunderhållet strävar efter att ingripa i upptäckta missförhållanden i mån av möjlighet. Invånarna kan via responsservicen anmäla sandningsgrus som ligger i högar på gatuområden eller brandgator.

Läs mer: