Förbigå menyn
Hundra daghemsbarn fick uppleva sina drömmars hästdag med både käpphästar och riktiga hästar.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Rosor, mathjälp och ponnyer: ungdomarna utförde 11 goda handlingar för vasaborna

Publicerad: 7.6.2022

I Vasa genomfördes i slutet av maj handlingar som förstärker freden, då 128 åttondeklassare vid Borgaregatans skola i team gav sig ut på olika håll i staden under veckan Gutsy Go Vaasa. 

Den prisbelönta gemenskapsmetoden Gutsy Go, som förstärker ungdomars välmående, användes nu för första gången i Vasa. Med var alla åttondeklassare vid Borgaregatans skola och resultatet blev 11 effektfulla fredshandlingar av ungdomarna. Handlingarna spelades också in på video.

Se alla videor! (Youtube)

Verksamhet för ukrainska familjer

Veckan Gutsy Go Vaasa startade på måndagen, då ungdomarna gjorde observationer om vad de ville påverka: var behövdes det enligt dem hjälp, vänskap och kontakt människor emellan? Med hurdana handlingar kan man påverka att ingen blir lämnad ensam? På tisdagen kläckte ungdomarna idéer för att lösa de problem de observerat och planerade genomförandet av sina projekt.

Som resultat uppkom 11 olika modiga lösningar för vasabornas bästa.

– Ungdomarna ordnade bl.a. aktiviteter, bingo och sällskap för seniorer, utvecklade en introduktionsdag till högstadiet för sjätteklassarna för att lindra de rädslor som är förknippade med övergången till högstadiet och delade ut mathjälp till dem som behövde det, berättar Vasa stads ungdomssekreterare Mervi Ahola.

Vidare satsades det på att förstärka den positiva interaktionen mellan människor genom att ett meddelande med beröm sattes i omlopp samt genom att ett kafé sattes upp där stadsborna fick bekanta sig med varandra.

– Hundra daghemsbarn fick uppleva sina drömmars hästdag med både käpphästar och riktiga hästar. Ett team på tre ungdomar tog tag i ett brännande aktuellt tema och ordnade verksamhet för flyktingbarn från Ukraina och deras familjer, berättar Ahola.

De Gutsy Go –videor som ungdomarna spelat in om sina projekt och editerat visades vid en gemensam premiärkväll på skolan och de har satts ut i sociala medier som inspiration för alla.

Ungdomars delaktighet i fokus

Gutsy Go Vaasa genomfördes i samarbete med Vasa stads ungdomsservice och Gutsy Go ry.

Gutsy Go är en gemenskapsinriktad träningsmetod som har vunnit Finlands största idétävling och statens pris för informationsspridning. I metoden förenas pedagogik, medier och fredsarbete. Målet för metoden är att stärka ungdomars delaktighet och förhindra polarisering genom att erbjuda ungdomarna en betydelsefull erfarenhet av att påverka och samarbeta.

Ungdomarnas Gutsy Go –videor lyfter upp ungdomarnas samhälleliga potential och gör den synlig i medierna. Med i verksamheten har nästan 4000 ungdomar redan varit på olika håll i Finland och Estland och över 400 lösningar har ungdomarna åstadkommit.