Förbigå menyn
Lapset leikkivät päiväkodissa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Småbarnspedagogikens språkbadsundervisning på svenska har lediga platser

Publicerad: 6.2.2023

Det finns lediga platser inom småbarnspedagogikens språkbadsundervisning på svenska. Ansökningstiden är 7–13.2.2023.

Den elektroniska ansökningsblanketten och tilläggsuppgifter

I ansökan ska ”kielikylpypäiväkoti (ruotsi)” väljas som enhet.

Språkbadsundervisning för barn födda år 2018 börjar i augusti 2023 vid Inkerinpuiston päiväkoti och Huvikummun päiväkoti.

Språkbadsundervisningen som ges på svenska inleds som 5-åring och den fortsätter under hela den grundläggande utbildningen. Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn möjligheten att få starka kunskaper i svenska.