Förbigå menyn
Daghemmet Lill kasern, kasern 12

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Småbarnspedagogikservicen i centrum koncentreras till kasernområdet

Publicerad: 12.8.2022

Småbarnspedagogikservicen i centrumområdet i Vasa strävar man efter att trygga genom att omvandla manskapskasernerna 13 och 14 på kasernområdet till daghemslokaler. Det föreslås att också kasernbyggnad nr 12 ska kvarstå i daghemsanvändning.

Manskapskasernerna 13 och 14 invid Skolhusgatan byggs om för att användas inom småbarnspedagogiken. I fråga om dessa två har en utredning av behovet av lokaler gjorts och en projektplan för ombyggnad av lokalerna för att användas av småbarnspedagogiken håller på att inledas.

För närvarande hyr staden ut lokaler i kasern 13 till kulturaktörer på det fria fältet. Enligt den ursprungliga planen skulle kulturaktörerna ha flyttat över till kasern 12, dvs. det nuvarande daghemmet Lill-Kaserns lokal. Planerna har emellertid ändrats då småbarnspedagogikens lokalbehov har ökat, och för nämnden föreslås nu att daghemmet Lill-Kasern kvarstår på sin nuvarande plats och att staden slutar hyra ut lokalerna på kasernområdet till kulturaktörer.

Nämnden för fostran och undervisning fattar beslut i ärendet vid sitt möte 17.8. Även kultur- och idrottsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte 18.8.

I centrumområdet fås 96 platser till

Direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi berättar att befolkningsmängden ökar i centrum och i framtiden behövs allt flera småbarnspedagogikplatser i stadens centrum.

– På adressen Rådhusgatan 33 finns för närvarande ett tillfälligt daghem. Byggnaden ska rivas när byggandet av enhetsskolan i centrum inleds och därmed kan Rådhusgatans daghem endast vara verksamt i ett par år till.

Tilläggsbyggnaderna på kasernområdet för med sig ytterligare 96 platser i centrum och de 54 barnen i Rådhusgatans daghem kan också placeras i centrum. Även Gustavsborgs daghem ska flytta till kasernområdet.

Mera hyres- och verksamhetsunderstöd till kulturaktörerna

Enligt vad som föreslås ska kultur- och bibliotekstjänsterna sluta hyra ut lokaler till kulturaktörer på kasernområdet. I stället får kultur- och bibliotekstjänsterna till sitt förfogande ett anslag på cirka 90 000 euro, som inte längre går till hyran för den nuvarande kasernbyggnaden.

Enligt vad som föreslås ska detta anslag från och med 2024 riktas till hyres- och verksamhetsunderstöden för kulturaktörer inom det fria fältet.

Lokalerna på kasernområdet:

  • Kasern 11: Vasa stads grundläggande konstundervisning Taikon, kvarstår i denna användning
  • Kasern 12: Daghemmet Lill-Kasern: det föreslås att den ska kvarstå i denna användning
  • Kasern 13: byggs om till daghemslokaler
  • Kasern 14: byggs om till daghemslokaler
  • Musikkårshuset: daghemmet Lill-Kaserns lokal, kvarstår i denna användning