Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen återremitterade budgeten för år 2021 för ny beredning

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte 23.11.2020 bl.a. budgeten för år 2021.

Stadsstyrelsen behandlade budgeten för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2022-2024 utgående från stadsdirektörens förslag.

Stadsstyrelsen beslutade återremittera budgeten för ny beredning. Stadsdirektörens budgetförslag inbegriper tillägg i social- och hälsosektorns anslag, men social- och hälsovårdsnämnden fick ännu i uppgift att prioritera samt rikta förslagen till tilläggsanslag för olika verksamheter.

Budgeten behandlas ännu i social- och hälsovårdsnämnden och efter det på nytt i stadsstyrelsen. Budgeten behandlas i stadsfullmäktige 14.12.

Budgetförslaget för år 2021 har uppgjorts så att skyldigheten att täcka underskott i enlighet med kommunallagen uppfylls inom den i lagen bestämda tidsfristen. Det underskott som blir kvar i balansräkningen därefter strävar man efter att täcka i bokslutet år 2021.

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 26.8.2019, som en följd av samarbetsförfarandet, godkänt ett specificerat sparåtgärdsprogram riktat på åren 2019-2021. De här åtgärderna ingår i budgeten för år 2021. Budgetförslaget baserar sig för skatteinkomsternas del på antagandet att kommunalskattesatsen och fastighetsskattesatserna hålls på 2020 års nivå.

Läs mera om budgetförslaget för år 2021. 

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 26.11.2020