Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Nainen

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslöt om budgeten och antalet fullmäktigeledamöter

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 7.12.2020 bl.a. budgeten för år 2021 samt fullmäktigeledamöternas antal.

Stadsstyrelsen beslöt godkänna budgetförslaget för år 2021 och ekonomiplanen för åren 2022-2024 vidare för stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige behandlar budgeten 4.12.

Om budgetförslaget kan man läsa här.

I fullmäktigeledamöternas antal föreslås en ändring

Staden beslutar överföra anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde och deltar som bäst i beredningsarbetet för välfärdsområdet. Ändringen har stor inverkan på stadsorganisationen eftersom social- och hälsovårdssektorn täcker cirka 40 procent av stadens funktioner.

Stadsstyrelsen inrättade i augusti en kommitté för att granska ändringens inverkningar på stadens funktioner och ge förslag i anslutning till dem. Kommittén föreslår enhälligt att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från det nuvarande 59 ledamöter, så att man vid kommunalvalet år 2021 väljer 55 ledamöter till stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen godkände förslaget. Ärendet behandlas ännu i stadsfullmäktige 14.12.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.

Publicerad: 10.12.2020