Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutade om grunderna för utdelning av glassförsäljningsplatser

Publicerad: 25.3.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 22.3.2021 bland annat om glassförsäljningsplatserna.

Kommuntekniken hyr ut glasskioskplatser på de allmänna områden som den förvaltar. Tidigare år har glassförsäljningsplatserna hyrts ut för ett år åt gången till den första som har velat hyra respektive försäljningsplats det året. I år föreslog kommuntekniken att platserna ska delas ut med auktionsförfarande, eftersom platserna bör delas ut på ett jämlikt sätt.

Tekniska nämnden beslutade 17.2.2021 att utdelningsgrunderna för år 2021 skulle vara de samma som tidigare och att grunderna skulle revideras först nästa år. Fem ledamöter i nämnden och föredraganden lämnade in en avvikande mening till beslutet.

Ett anbudsförfarande enligt auktionsmetoden

Stadsstyrelsen utnyttjade övertagningsrätten i ärendet och tog upp ärendet för behandling.  Stadsstyrelsen beslutade att ett anbudsförfarande enligt auktionsmetoden ordnas för försäljningsplatserna som kan hyras. Försäljning tillåts endast på bestämda platser eller på separat föreslagna platser som kommuntekniken godkänt. Företagaren som framlagt en ny glassförsäljningsplats får den av kommuntekniken godkända  platsen första året utan auktionsförfarande och principen för konkurrensutsättning. Priset för en ny plats är alltid auktionens utgångspris. Följande år delas platsen i fråga ut enligt samma villkor som övriga platser.

Auktionens utgångspris är 500 euro (moms 0 %) för en försäljningsperiod. Den som har gett det högsta anbudet får hyra försäljningsplatsen av staden. I anbudsförfarandet kan en försäljningsplats ges till flera aktörer på samma område om utrymmet tillåter det. Den valda aktören tar en egen försäljningsvagn till platsen. Till en aktör hyrs högst två platser ut. Ett hyresavtal kan ingås för högst tre år åt gången. Hyrestagarna följer tillståndsvillkoren som har uppgjorts tillsammans med livsmedelstillsynen.

Anbudsförfarandet gäller inte försäljningsplatserna på salutorget, vilka förvaltas av Visit Vaasa med ett avtal.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.