Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsstyrelsen gav sitt utlåtande om investeringarna i statens trafikledsnät

Publicerad: 24.9.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 13.9.2021 bland annat investeringarna i trafikledsnätet.

Trafikledsverket har begärt Vasa stads utlåtande om ett åttaårigt investeringsprogram för det nationella trafikledsnätet. Investeringsprogrammet för åren 2022–2029 är Trafikledsverkets förslag till genomförande av järnvägs-, landsvägs- och farledsprojekt och deras effekter.

Stadsmiljönämnden berättar i sin utredning att Vasa har under de senaste åren investerat särskilt i hamnen, Långskogens industriområde samt Wärtsiläs Smart Techonology Hub-området i Vasklot. Detta innebär att man även bör investera i utvecklande av logistiken, och leden ska också motsvara kraven.

Vasa stad önskar att Trafikledsverket med sin egen verksamhet säkerställer att vägplaneringsprojekten på dessa områden framskrider. Detta gäller framför allt slutförandet av översiktsplanen och vägplaneringsprojektet för Hamnvägen samt vägplaneringsprojektet Helsingby-Martois. Inre delen av Vasaleden fördjupas så att den motsvarar nya och större fartygs behov. I fråga om bannätet ligger fokus på avlägsnande av plankorsningar.

Vasa stad anser att det är utmärkt att utvecklingsåtgärderna på de riksvägar som hör till huvudlederna inom landsvägsnätet mellan Vasa och Tammerfors och mellan Vasa och Uleåborg ingår i investeringsprogrammet.  Med omkörningsfiler och anslutningsarrangemang kan främjas att trafiken flyter och trafiksäkerheten förbättras.

Avslutningsvis konstaterar staden allmänt att investeringsprogrammet för statens trafikledsnät för åren 2022–2029 är lyckat både vad gäller innehållet och motiveringarna.

Stadsstyrelsen godkände stadsmiljönämndens utredning som utlåtande på investeringsprogrammet.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.