Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tillgänglighetsmärket är ett tecken på att likabehandling beaktas och främjas

Publicerad: 17.5.2021

Rådet för personer med funktionsnedsättning i Vasa har sedan år 2015 utmanat olika affärer samt andra organisationer som fungerar i offentliga utrymmen att främja tillgänglighet och jämlikhet genom att bevilja dem tillgänglighetsmärken som tecken på beaktande och främjande av tillgänglighet. Tillgänglighetsmärket förnyades i fjol för att fira tillgänglighetsdagen. Ett märke i enlighet med den nya framtoningen kan man ansöka om hos Rådet för personer med funktionsnedsättning.

En tillgänglig miljö möjliggör att man kan röra sig, uträtta ärenden och delta oberoende på hur väl man ser, hör, rör sig eller läser. Tillgänglighet främjas även av tydlig guidning och smidig kundservice.

Hur kan man få tillgänglighetsmärket

För att erhålla tillgänglighetsmärket ska affären eller organisationen beakta tillgängligheten på olika delområden, såsom vid entréerna, samt ifråga om rörligheten i verksamhetsutrymmena, servicesituationens smidighet, skyltningen och parkeringsmöjligheterna. Tillgänglighetsmärket är ett tydligt tecken på att ifrågavarande affär eller aktör har beaktat tillgängligheten med tanke på främjandet av jämlikheten bland kunderna och andra som använder verksamhetsutrymmena.

Märket kan läggas till exempel som en dekal på ytterdörren och vid behov får märket även läggas på webbsidorna. På stadens webbsidor finns redan nu en lista på affärer som tidgare beviljats tillgänglighetsmärket och på listan kommer man även att publicera mottagarna av det förnyade märket.

– Vi önskar påminna affärerna och andra instanser som fungerar i offentliga utrymmen i hela Vasa stads område om att de kan ansöka om tillgänglighetsmärket åt sig själva via Rådet för personer med funktionsnedsättning. Märket kan och bör även ansökas, ifall affären eller aktören har flyttat eller ifall det utförts betydande renoveringar i lokalerna. Tillgänglighetsmärket kan man ansöka om kontinuerligt genom en fritt formulerad skriftlig ansökan samt genom att fylla i och returnera självvärderingsblanketten för dem som ansöker om märket, berättar tillgänglighetskoordinator, sekreterare för Rådet för personer med funktionsnedsättning Elisabeth Hästbacka.

Tillgängligheten främjas även på många andra sätt

Utöver tillgänglighetsmärket främjar Vasa stad och Rådet för personer med funktionsnedsättning även tillgängligheten bland annat genom samarbete i fråga om planeringen av byggnader, service och produkter, samt deras förverkligande, användning och underhåll. Detta sker bl.a. genom samarbete i fråga om planeringen av byggnader, service och produkter, samt deras förverkligande, användning och underhåll.

Vasa stad beviljar tillgänglighetsunderstöd till föreningar, samfund och mindre företag för att förbättra tillgängligheten och nåbarheten och därtill även till husbolag för att undanröja olika rörelsehinder. Vasa stad beviljar även ett understöd som tillägg till det statliga ARA-bidraget vid efterinstallation av hissar.

Ansök om tillgänglighetsmärket genom att ta kontakt med Vasa Stads tillgänglighetskoordinator: Elisabeth Hästbacka, elisabeth.hastbacka@vaasa.fi