Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kahvikuppi ja muistilehtiö pöydällä

Artikelkategorier: Nyheter

Utvecklande av centrumet på tapeten på stadens och företagarnas morgonkaffe

På det gemensamma morgonkaffemötet 11.9 mellan Vasa stad och Vasa Företagare diskuterades utvecklandet av stadens centrum. Inlägg i temat hölls av tekniska direktören Markku Järvelä, planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso, Visit Vasas verkställande direktör Max Jansson och Shopping Vasas utvecklingschef Magnus Söderström.

Wasa Station blir en del av centrumet

Tekniska direktören Markku Järvelä berättade att multifunktionskvarteret, som planeras på gamla busstationsområdet, kommer att förverkligas som en del av centrumet. För närvarande planerar man hur Wasa Station på ett bättre sätt ska kunna kopplas till stadskärnan för att man ska kunna röra sig smidigt mellan Wasa Station och centrumet.

– Planen med arbetsnamnet ”Ett hopp över banan” har nu avancerat till det skedet att man planerar en gång- och cykelväg under järnvägsstationen. Syftet med den är att komma tillrätta med det psykologiska och fysiska förhållandet mellan Wasa Station och centrum, säger Järvelä.

De företagare som var på plats önskade affärslokaler till den nya stationstunneln. Enligt Järvelä kommer man att fundera på saken i det skede när planerna avancerar för stationstunnelns del.

– Dessutom planeras i samarbete med Trafikledsverket en andra väntperrong, dit morgontågen från landskapet kunde anlända, säger Järvelä.

I sitt anförande redogjorde Järvelä också för centrumområdets parkering. Parkeringsinkomsterna är på svagt uppåtgående, vilket ger en hänvisning om att centrumet har besökts av fler kunder än under tidigare år. Även underlättandet av betalning med mobilen har haft inverkan. Företagarna var särskilt glada över att försöket med gratisparkering bakom Salutorget fortsätter ända till slutet av året.

Mer om Wasa Station.

Centrumet förutsätter en kontinuerlig utveckling

Planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso presenterade delgeneralplanen för centrum, som godkändes i sommar, där promenadcentrumet utvidgas i både järnvägsstationens och hovrättens riktning. Målet är att öka centrumets livskraft och attraktion, i synnerhet för dem som promenerar och cyklar.

Planen på en utvidgning av promenadcentrumet baserar sig på stadens strategi och energi- och klimatprogram samt på undersökningar enligt vilka utvecklandet av centrumet även medför fler shoppande kunder. I planerna har även beaktats responsen från företagare och invånare samt enkäterna till dem.

– Jämfört med centrum där det finns bilar trivs människorna bättre i promenadcentrum och tillbringar mer tid där. Då använder man också mer pengar på att shoppa, vilket gör att hela centrumets livskraft ökar, beskriver Korkealaakso.

Förutsättningen för att promenadcentrumet även i fortsättningen ska vara stadens populäraste plats är att det utvecklas kontinuerligt. På planeringsbordet ligger för närvarande bl.a. utvecklande av cykelparkeringen, förenhetligande av torgstånden och utnyttjande av terrassmoduler samt lekområden och funktionella områden i promenadcentrumet.

Läs mer i Invånartidningen (Planläggningsöversikt 2019, s. 18).

Ett livskraftigt stadscentrum viktigt för hela regionen

Shopping Vaasas utvecklingschef Magnus Söderström berättade om evenemang genom vilka kunder lockas att tillbringa tid i centrum. Evenemang som ordnas regelbundet är bl.a. Vaasa City Storm, julöppningen och Street Food Vaasa.

– Centrumet bör erbjuda upplevelser: det ska vara en trivsam, attraktiv och trygg plats där man kan tillbringa tid och shoppa, säger Söderström.

Enligt Visit Vaasas verkställande direktör Max Jansson är situationen för Vasa centrum relativt bra jämfört med andra städer: för närvarande står 7,49 procent av affärslokalerna tomma medan medeltalet för andra ställen i Finland är 10 procent.

– För att centrumet ska bevaras livskraftigt behövs det fler invånare dit. Vi hoppas också att centrumet utvecklas till ett ställe där t.ex. barnfamiljerna skulle tillbringa mer tid, säger Jansson.

Enligt Jansson har de svenska turisternas andel i Vasa ökat med mer än 20 procent och de tyska turisternas med rentav 50 procent från förra sommaren.

– Vår nya gemensamma webbtjänst vasa.fi, som offentliggjordes i går, för samman Vasas shopping-, evenemangs- och upplevelseutbud så att det blir allt mer omfattande och når ut till såväl stadsbor som även turister, gläder sig Jansson.

Yrittäjiä aamukahvilla valtuustosalissa.

Vasa stad och Vasa Företagare har under de senaste åren intensifierat sitt samarbete bl.a. med en utvecklingsgrupp och med morgonkaffemöten med företagarna. Höstens andra morgonkaffemöte hålls 28.11 och då är temat det kommande årets investeringar.

Ytterligare uppgifter om samarbetet:

– Utvecklingschef Nina Hautio (Vasa stad)
tfn 040 735 6737, nina.hautio@vasa.fi 

– Verksamhetsledare Mari Pohjanniemi-Kivi (Vasa företagare)
tfn 050 911 2208, mari.pohjanniemi-kivi@yrittajat.fi

 

Publicerad: 16.09.2019