Förbigå menyn

Information om coronaviruset

lapsi

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa ansöker om statsunderstöd för utveckling av förorter

Publicerad: 3.4.2020

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte den 31 mars 2020 bland annat utveckling av förorter.

Utvecklingen av förorterna i de största städerna i Finland fortsätter inom ramen för ett förortsprogram som genomförs under åren 2020–2022. Målet med programmet är övergripande och långsiktig utveckling av bostadsområdena i Finland på ett sätt som genererar välfärd åt invånarna och livskraft i områdena.

Stadsstyrelsen beslöt att man från förortsprogrammet söker finansiering för utvecklingen av Korsnäståget och Olympiakvarteret i Vöråstan.

Mer välfärd i Korsnäståget

Det bor 7 196 personer i Korsnäståget, det vill säga ungefär 10 procent av Vasas befolkning. Många av invånarna i området är äldre, invandrare eller arbetslösa. Målen med utvecklingen av Korsnäståget är att förebygga segregering av förorten, bidra till invånarnas delaktighet och välfärd, stärka livskraften samt trygga en bra standard på boende och service.

Partner vid förortsutvecklingen i Korsnäståget är invånarna och invånarföreningarna i området, Vasa stads tekniska sektor, bildningssektor samt social- och hälsosektor, Korsnästågets samarbetsgrupp, Variska områdeskommitté, Vaasan suomalainen seurakunta, Vasa Settlementförening, Pikipruukki, bostadsaktiebolagen i området, Vasa stads äldre- och invånarråd, rådet för personer med funktionsnedsättning samt Vasa universitet.

Alternativ till utvecklingen av Olympiakvarteret

Olympiakvarteret i Vöråstan önskar staden utveckla i samarbete med Vasa universitet, InnoLab och VOAS inom ramen för ett forskningsprojekt, för vilket man söker 80 procents finansiering från förortsprogrammet.

Målet med projektet är att utforma de bästa möjliga alternativen för utvecklingen av Olympiakvarteret utgående från bland annat perspektivet för invånarna i kvarteret och närområdet, de problem som den spirande segregationsutvecklingen i kvarteret medför, kvarterets ägares visioner och Vöråstans position som ett område som utvecklas kraftigt.

Även användning av stadens egna projektpengar till förortsprojekt utreds.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.