Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Lapset ja opettaja

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa erbjuder utbildning mångsidigt för invandrare

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 27.1.2020 bland annat utbildning för och integration av invandrare.

May-Gret Axell (KD)  föreslår i sin fullmäktigemotion från år 2017att integrationen av invandrare ska effektiveras och tilläggsundervisning ordnas på finska och svenska. Målet är att invandrarna snabbt ska kunna övergå till yrkesutbildning och arbetslivet och anpassas till det finländska samhället.

Enligt nämnden för fostran och undervisning ordnas utbildning i staden för invandrare i alla åldrar samt undervisning i finska eller svenska. Samtidigt stöder man invandrarna att bevara sitt modersmål och sin kulturidentitet. Vasa är nationellt en föregångare i frågor som ansluter sig till invandring. En lyckad integration börjar i ett tidigt skede inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, därefter följer utbildning på andra stadiet och efter det en övergång till arbetslivet. Utbildning och att lära sig språket är de viktigaste metoderna för att stärka integration och sysselsättning.

I Vasa anordnas grundläggande utbildning för vuxna av Vaasa-opisto och Vasa arbetarinstitut. Vaasa-opisto har på årsnivå cirka 120–130 studerande. Utbildningen i läskunnighetsskedet, som ingår i inledningsskedet av den grundläggande utbildningen, köps vid behov av Vamia. Grundläggande utbildning för vuxna på svenska inleddes på Arbis hösten 2019 och den har 11 studerande. Verksamheten finansieras i sin helhet med statsandelar.

Bekanta dig med invandrarnas utbildningsstigar här.

Fullmäktigemotionen behandlas ännu i stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.

Läs, lyssna på eller se på teckenspråk de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat här.

 

Publicerad: 03.02.2020