Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Välkommen med och diskutera detaljplaneändringen för Hemstrand och Gustavsro

Publicerad: 23.1.2024

Uppdaterad: 24.1.2024

Vi ordnar ett växelverkansmöte gällande den pågående ändringen av detaljplanen för Hemstrand och Gustavsro. Avsikten med planändringen är att åstadkomma en modern detaljplan och en enhetlig praxis för hela området. Mötet hålls på Teams torsdag 1.2 kl. 17-18.30.

Stadsdelarna Hemstrand och Gustavsro ligger bredvid varandra och omfattar totalt ett 86 hektar stort område. Området har planlagts i flera etapper under årens lopp och det finns många olika detaljplaner som gäller det.

– Genom planändringen moderniseras de föråldrade detajplanerna och uppdateras så att de får en tydligare form. Samtidigt förenhetligas också planbestämmelserna, berättar planläggningsarkitekt Anna Myllymäki.

Under mötet får man höra mera om områdets historia och om detaljplaneprojektets bakgrund och mål. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor eller komma med idéer till planläggaren.

Mötet hålls på webben via Microsoft Teams torsdag 1.2 kl. 17.00-18.30. Preliminär anmälan till mötet antingen på adressen vasa.fi/ak1101 eller direkt till planberedaren: planläggningsarkitekt Anna Myllymäki, tfn 040 152 7784, anna.myllymaki@vaasa.fi

Detta är det första växelverkansmötet som sammanhänger med detaljplaneändringen. Flera möten kommer att ordnas när planläggningen framskrider.

Läs mera om detaljplaneändringen i 2021 års planläggningsöversikt.