Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasas nya busstidtabeller offentliggjordes – Lifti inleder trafik i juli

Publicerad: 17.5.2022

Vasas kollektivtrafik vänder ett nytt blad i början av juli då Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma regionala kollektivtrafik, Lifti, inleder sin verksamhet och de nyss offentliggjorda sommartidtabellerna träder i kraft. Ansvarig för Liftis trafik är Vekka Group Oy, som planerar att anställa tre gånger så många chaufförer som i nuläget.

Lifti inleder trafik genast den 1 juli, då de nya avtalen om trafiktjänster träder i kraft. De kommande sommartidtabellerna offentliggörs redan nu så att folk har möjlighet att studera dem i lugn och ro.

– Med Lifti blir kollektivtrafikens servicenivå inom Vasaregionen betydligt bättre och dessutom är det fint att vi kan börja med det nya linjenätet genast i början av juli. På så sätt hinner folk studera de nya sommartidtabellerna redan i sommar, säger kollektivtrafiksakkunnig Anastassia Backlund.

Liftis kommande sommartidtabeller finns på www.lifti.fi. Där finns även närmare beskrivningar av varje linje med en förteckning över hållplatserna. I samband med tidtabellerna offentliggörs även de nya regionala turerna i riktning mot Malax och Lillkyro.

Det nya linjenätet möjliggör allt smidigare resor

Syftet med Lifti är att underlätta kommuninvånarnas vardag och möjliggöra allt smidigare resor mellan bostadsområden, arbetsplatskoncentrationer och andra centrala objekt. Tack vare förnyelsen blir resetiderna kortare, dessutom ökar turtätheten i synnerhet under rusningstider.

– I fortsättningen avgår det en buss exempelvis från hållplatserna vid centralsjukhuset nästan var femte minut, när turtätheten i nuläget är 25 minuter, förklarar Backlund.

Den synligaste förändringen för Lifti är övergången från långa ringlinjer till tydliga pendellinjer där bussarna kör fram och tillbaka längs samma rutt.

Från och med början av juli består kollektivtrafiken i Vasaregionen av åtta regelbundna pendellinjer, nio turer för arbetspendling från Västervik och Gerby till Runsor samt av två skolturer.

– De nya linjerna kör nästan utan undantag via centrum, vilket betydligt ökar antalet direkta och snabba förbindelser över centrum, säger Backlund.

Alla nuvarande chaufförer fortsätter

Vasa stad konkurrensutsatte kollektivtrafiken våren 2021 och valde Vekka Group Oy från Tavastehus till trafikidkare, eftersom de lämnade in det förmånligaste anbudet.

Vekka Groups verkställande direktör Tomi Vasiljev ser redan fram emot att få inleda trafiken i Vasa och säger att företaget har kommit bra igång med förberedelserna.

– Vi har just byggt en ny bussdepå för kollektivtrafikfordonen. Även chaufförerna kommer att ha sina pausrum på depån. Nya fordon har beställts från fabriken och de monteras ihop som bäst. Därmed kommer allt att bli klart före början av juli.

Enligt Vasiljev övergår de nuvarande chaufförerna till Vekka Group med ett Lonka-avtal, enligt vilket det företag som vunnit anbudsförfarandet ska anställa det förlorare företagets anställda med tidigare arbetsvillkor.

– Alla nuvarande chaufförer ska övergå till att jobba hos oss och vi tar emot dem med glädje, säger han.

En bättre servicenivå och en högre turtäthet kräver betydligt fler chaufförer än tidigare. Därför planerar Vekka Group att anställa tre gånger så många chaufförer som i nuläget.

– Vi har inlett rekryteringen av 60 nya arbetstagare i Vasa via arbets- och näringstjänsterna och ansökan pågår åtminstone fram till början av april. Därtill ordnar vi tillsammans med Sedu en förarutbildning för att främja att de personer som planerar att byta bransch ska sysselsättas inom busstrafiken och hos oss, säger Vasiljev.

– Vasa är ett av de kollektivtrafikområden i Finland där man verkligen satsar på kollektivtrafiken. Särskilt positivt är servicenivån inom det nya linjenätet, som är betydligt bättre än tidigare. Det ökar säkert även kundantalen inom kollektivtrafiken och dessutom skapar det nya linjenätet också nya arbetsplatser för busschaufförer.

Så här har kollektivtrafikförnyelsen framskridit

  • 2018 – Sättet på vilket den nya gemensamma kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm ska ordnas fastställs.
  • Hösten 2019 – Planeringen av det nya linjenätet och bedömningen av dess konsekvenser inleds.
  • Våren 2020 – Arbetet med den nya kollektivtrafikens profil inleds. För den gemensamma kollektivtrafiken i Vasa och Korsholm planeras ett eget varumärke med en ny logotyp och visuell framtoning.
  • Hösten 2020–våren 2021 – Namnet och framtoningen väljs genom omröstning. Invånarna i Vasaregionen röstar fram Lifti som namnet på kollektivtrafiken och rosa som dess nya färg.
  • Våren 2021 – Vekka Group Oy vinner anbudsförfarandet för trafikidkare. Samtidigt beställer Vasa stad tre nya biogasbussar.
  • Juli–augusti 2021 – Nya dekaler börjar fästas på bussarna. Bussar enligt den nya profilen dyker redan upp i gatubilden.
  • Oktober 2021 – Liftis nya linjenät offentliggörs.
  • Maj 2022 – Liftis tidtabeller offentliggörs.
  • Juli 2022 – Lifti inleder sin verksamhet.

Läs mer