Förbigå menyn
Wasa Station havainnekuva

Artikelkategorier: Nyheter

Yle flyttar till Wasa Station

Publicerad: 28.1.2020

Uppdaterad: 16.12.2021

Yle och byggbolaget YIT har ingått ett hyresavtal, enligt vilket Yles verksamhet i Vasa kommer att flytta till Wasa Station som ska byggas i Vasa centrum. Avtalet är ur stadens synvinkel ett betydande framsteg med tanke på Wasa Station-projektets framskridande och genomförande. 

Avtalet ett betydande steg i genomförandet av Wasa Station

Stadsstyrelsen beslutar om inledande av Wasa Stations byggnadsskede för stadens del under våren.
Avtalet mellan Yle och YIT är ett betydande framsteg när det gäller projektets framskridande och genomförande i och med att mängden hyrestagare som byggherren eftersträvar ökar.

– Yles beslut att flytta verksamheten till Wasa Stations utrymmen är ett betydande framsteg för Wasa Stations framskridande. För Vasas del innebär det här därtill ökad synlighet såväl lokalt som riksomfattande, konstaterar stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen glatt.

Enligt bildningsdirektör Christina Knookala ökar Yles beslut musik- och kongresscentrets dragningskraft som evenemangsplats. – Redan i planeringsskedet kan vi beakta de tekniska krav som ett mediahus ställer. Det här för med sig nya möjligheter i fråga om inbandning och synlighet för alla musik- och kongressevenemang, säger Knookala.

Wasa Stations centrala läge och moderna utrymmen var avgörande

Enligt Yle kommer flytten att genomföras tidigast hösten 2023. Till Wasa Station flyttar Yle Pohjanmaa, Yle Österbotten och Svenska Yles övriga verksamhet från de nuvarande utrymmena vid Abborrvägen på Brändö.

Enligt Yle Suomis chef Jyri Kataja-Rahko skulle flytten vara betydelsefull för Yle Pohjanmaas del. – Vi vill betjäna på bästa möjliga sätt. Det skulle vara fantastiskt att finnas centralt i Vasa, säger Kataja-Rahko. Därtill är det enligt Yles chef för verksamhetslokalstjänster Veli-Matti Uotinen viktigt att få tillgång till moderna lokaler.

Projektets framskridande

– Stadsstyrelsen fattar beslut om inledandet av projektets byggnadsskede för stadens del. Fullmäktige beslutar för sin del om borgen i anslutning till finansieringen av musik- och kongresscentret. Målet är att de här ärendena ska läggas fram för beslutsfattande under våren, berättar direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä.

Wasa Station är en urban mötesplats och ett evenemangscenter som kommer att byggas i Vasa centrum med musik- och kongresscenter, idrotts- och multifunktionslokaler, hotell, bostäder och affärslokaler.

Ytterligare information

www.vaasa.fi/wasastation