Förbigå menyn

Ansökan om rökförbud till husbolag

Bostadsaktiebolaget kan hos kommunen ansöka om fastställande av rökförbud för sitt hus. Det kan ansöka om rökförbud för lägenheternas balkonger och gårdar och för lägenheternas inomhusutrymmen.

Bostadsaktiebolaget ska innan rökförbud ansöks höra besittarna av de utrymmen som förbudet gäller. Det lönar sig att ty sig till rökförbudet först i det fall där tobaksolägenheterna inte kan lösas på annat sätt i bostadsaktiebolaget.

Rökförbudet är permanent. Vid behov hör tjänsteinnehavaren bostadsinnehavarna på nytt innan beslutet fattas (14-30 dagar). Beslutet fattas av en tjänsteinnehavare. Den beräknade behandlingstiden i stadens organisation är 1–3 månader. Mera information om rökförbud ger Valvira.

Förbud kan sökas tidigast 3 månader från husbolagets beslut vid bolagsstämman (klandertid). Beslut om rökförbud är avgiftsbelagda.

Blankett för ansökan om rökförbud till husbolag

“Blankett”

Hälsoskyddets kontaktuppgifter

Hälsoskyddets gemensamma e-mail adress

Vasa stads miljöavdelning