Förbigå menyn
Familj bygga

Egnahemstomter

Staden överlåter småhustomter till olika typer av byggare med öppet ansökningsförfarande. Den allmänna ansökningen av nya tomter och den fortgående ansökningen är riktade till egnahemshusbyggare, anbudsförfarandet är också riktat till professionella byggare. Därtill kan det finnas andra tomter för specialobjekt som kan ansökas.

Områden

Byggbara tomter erbjuds på olika områden:

Västerängen

Västerängen är en småhusdominerad stadsdel under utveckling, vars avstånd från Vasa centrum är ca fem kilometer och från Korsholms centrum ca tre kilometer. Även den mångsidiga servicen i Stenhaga finns i närheten. På området finns goda närrekreationsområden med bland annat skidspår och motionsstig.

Björsberget

Området Björsberget finns i närheten av byn Sundom, där områdets närservice finns. Björsberget är beläget på fem kilometers avstånd från Vasa centrum, dit de offentliga förbindelserna och lättrafikförbindelserna från området via Vasklot är goda. I Sundom bor man nära naturen och där finns bl.a. Öjbergets vintersportcenter, ett omfattande Natura-skogsområde samt Söderfjärdens öppna åkerlandskap.

Lillkyro

I Lillkyro satsas på högklassigt boende i landsbygdsmiljö, i närheten av service. I Lillkyro finns en ny hälsocentral, förnyade skolbyggnader och mångsidig fritidsverksamhet. Om du drömmer om ett hem i fridfull landsbygdsmiljö i närheten av staden, bekanta dig med småhustomterna i Lillkyro, på dem finns det tillräckligt med utrymme för framtiden.

 

Allmän ansökan om nya tomter för egnahemshus

Vasa stad överlåter nya småhustomter i en offentlig ansökningsomgång på hösten. Stadsmiljönämnden fastställer ansökningskriterierna varje år.

Tomterna ansöks via den elektroniska tomtansökningstjänsten eTontti.

Kontinuerlig ansökan om egnahemstomter

Tomter som inte har blivit utdelade kan ansökas året runt. Ansökningarna behandlas i ankomstordning.

Tomterna ansöks med eTontti, en kartbaserad elektronisk ansökningstjänst. När ansökan är godkänd skickas ett reserveringsbeslut till den som ansökt om tomten. Efter två veckor skickas en faktura på reserveringsavgiften (500€). Reserveringen träder i kraft när reserveringsavgiften är betald. Tomten reserveras åt sökande i tre månader. Ett arrendekontrakt för tomten skall undertecknas före reserveringstiden gått ut. För att få köpa tomten kärvs ett skilt beslut av staden.

Om ni inte kan ansöka om tomten med eTontti – tjänsten, ta då kontakt med tomtservice tontit@vaasa.fi.

Villkor för att tilldelas en tomt:

  • Sökande har inte tilldelats en bostadstomt de 5 senaste åren.
  • Tomten är ledigDet kan inkomma flera ansökningar gällande samma tomt på samma dag, då lottas vem som får reservera tomten. När tomten överförs till den koninuerliga ansökningen ska de vara föremal för öppen ansökan under två veckors tid, varefter tomtmottagaren lottas fram bland demsom lämnat in ansökan.
  • Den sökande bör beakta, att det planerade byggprojektet använder i enlighet med arrendekontraktet eller köpebrevet minst 50% av tomtens byggrätt.

Ta kontakt

Fastighetssektorns tomtservice