Förbigå menyn
TaiKon bildkonst fördjupade studier

Fördjupade studier

2005–2008 födda

Eleven ges möjlighet att fördjupa sig inom det egna bildkonstnärliga intresseområdet, för att få en fördjupad kunskap i bildkonst och få möjlighet att utveckla ett personligt konstnärligt uttryck. Målsättningen med kursen är att eleven gör ett slutarbete inom fördjupade studier i bildkonst.

Kursen förutsätter att eleven har en någorlunda bred erfarenhet av olika tekniker inom bildkonsten. I annat fall rekommenderas Bildkonst 4 där mera handledning ges inom olika tekniker.

Bildkonst, Fördjupade studier

135 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Mirka Johansson

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 6

Dag och klocktid: tis 17.45–20.15

Hösttermin: 22.8.–19.12.2023
Vårtermin: 9.1.–30.4.2024

Kursavgift: 244,00 € / läsår (122,00 €/termin)

Kuvataide, Syventävät opinnot (finskspråkig grupp)

135 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Alli Alho

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 4

Dag och klocktid: tis 17.45–20.15

Hösttermin: 22.8.–19.12.2023
Vårtermin: 9.1.–30.4.2024

Kursavgift: 244,00 € / läsår (122,00 €/ termin)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa