Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
TaiKon bildkonst fördjupade studier

Fördjupade studier

2002 - 2005 födda

Fördjupade studier i bildkonst
Studiehelhet 6 (15 – 18år)

Eleven ges möjlighet att fördjupa sig inom det egna bildkonstnärliga intresseområdet, för att få en fördjupad kunskap i bildkonst och få möjlighet att utveckla ett personligt konstnärligt uttryck. Målsättningen med kursen är att eleven gör ett slutarbete inom fördjupade studier i bildkonst.

Kuvataide, Syventävät opinnot (finskspråkig grupp)

135 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Halme Johanna

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Dag och klocktid: tis.: 17.45 – 20.15

Hösttermin: 25.8.2020 – 15.12.2020
Vårtermin: 12.1.2021 – 4.5.2021

Kursavgift: 122,00 €/ termin

Bildkonst, Fördjupade studier

135 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Backlund Sonja

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: tis.: 17.45 – 20.15

Hösttermin: 25.8.2020 – 15.12.2020
Vårtermin: 12.1.2021 – 4.5.2021

Kursavgift: 122,00 €

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa