Förbigå menyn
TaiKon

Fördjupade studier

2001 - 2004 födda

Fördjupade studier i bildkonst
Studiehelhet 6 (15 – 18år)

Eleven ges möjlighet att fördjupa sig inom det egna bildkonstnärliga intresseområdet, för att få en fördjupad kunskap i bildkonst och få möjlighet att utveckal ett personligt konstnärligt uttryck. Målsättningen med kursen är att eleven gör ett slutarbete inom fördjupade studier i bildkonst.

Kuvataide, Syventävät opinnot (finskspråkig grupp)

135 min. / viikko (16 viikkoa syksyllä ja 16 viikkoa keväällä)

Opettaja: Marita Perttula

Opetuspaikka: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Päivä ja kello: Ti: 18.15-20.45

Syyslukukausi: 20.8.2019 – 10.12.2019 (48 oppituntia)
Kevätlukukausi: 7.1.2020 – 28.4.2020 (48 oppituntia)

Kurssimaksu: 122,00 € / lukukausi

Bildkonst, Fördjupade studier

135 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Sonja Backlund

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: Onsdag: 18.15-20.45

Hösttermin: 21.8.2019 – 11.12.2019 (48 lektioner)
Vårtermin: 8.1.2020 – 13.5.2020 (48 lektioner)

Kursavgift: 122,00 € / termin

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa

    Öppna kartan