Förbigå menyn
TaiKon bildkonst fördjupade studier

Fördjupade studier

för 15–18 åringar

Eleven ges möjlighet att fördjupa sig inom det egna bildkonstnärliga intresseområdet, för att få en fördjupad kunskap i bildkonst och få möjlighet att utveckla ett personligt konstnärligt uttryck. Målsättningen med kursen är att eleven gör ett slutarbete inom fördjupade studier i bildkonst.

Ytterligare information om grupper finns i fliken Mer info och anmälning.

Bildkonst, Fördjupade studier

  • för 15–18 åringar
  • 135 min. / vecka, 16 veckor på hösten och 16 veckor på våren.
  • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
  • Bildkonst, fördjupade studier förutsätter att eleven har en någorlunda bred erfarenhet av olika tekniker inom bildkonsten. I annat fall rekommenderas Bildkonst 4 där mera handledning ges inom olika tekniker.

Kuvataide, Syventävät opinnot (finskspråkig grupp)

  • för 15–18 åringar
  • 135 min. / vecka, 16 veckor på hösten och 16 veckor på våren.
  • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
  • Kuvataiteen syventävät opinnot förutsätter att eleven har en någorlunda bred erfarenhet av olika tekniker inom bildkonsten. I annat fall rekommenderas Bildkonst 4 där mera handledning ges inom olika tekniker.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa