Förbigå menyn
TaiKon bildkonst fördjupade studier

Fördjupade studier

2004 - 2007 födda

Fördjupade studier i bildkonst
Studiehelhet 6 (15 – 18år)

Eleven ges möjlighet att fördjupa sig inom det egna bildkonstnärliga intresseområdet, för att få en fördjupad kunskap i bildkonst och få möjlighet att utveckla ett personligt konstnärligt uttryck. Målsättningen med kursen är att eleven gör ett slutarbete inom fördjupade studier i bildkonst.

Kursen förutsätter att eleven har en någorlunda bred erfarenhet av olika tekniker inom bildkonsten. I annat fall rekommenderas Bildkonst 4 där mera handledning ges inom olika tekniker.

Kuvataide, Syventävät opinnot (finskspråkig grupp)

135 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Halme Johanna

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 4/Kuvataide

Dag och klocktid: tis.: 17.45 – 20.15

Hösttermin: 23.8.2022 – 20.12.2022
Vårtermin: 10.1.2023 – 2.5.2023

Kursavgift: 244,00 € (122,00 €/ termin)

Bildkonst, Fördjupade studier

135 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Patricia Rodas

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: tis.: 17.45 – 20.15

Hösttermin: 23.8.2022 – 20.12.2022
Vårtermin: 10.1.2023 – 2.5.2023

Kursavgift: 244,00 € (122,00 €)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa