Förbigå menyn
Taikon

Bildkonst-slöjdmix 1

2016–2017 födda

Utgående från elevens egen fantasi och kreativitet bekantar vi oss med grundteknikerna inom bildkonst och slöjd. Genom berättelser och myter utforskar vi den tidiga konsten och konsthantverket. Eleven lär sig om material och redskap och att diskutera kring egna och andras verk och upptäcker konsten som ett språk med många uttryck.

Kuvataide-käsityömix 1A (finskspråkig grupp)

60 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 7

Dag och klocktid: tis 16.30–17.30

Hösttermin: 22.8.–19.12.2023
Vårtermin: 9.1.–30.4.2024

Kursavgift: 150,00 € / läsår (75€/termin)

Anmäl här

Kuvataide-käsityömix 1B (finskspråkig grupp)

60 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 6

Dag och klocktid: ons 16.30–17.30

Hösttermin: 23.8.–13.12.2023
Vårtermin: 10.1.–1.5.2024

Kursavgift: 150,00 € / läsår ( 75€/termin)

Anmäl här

Bildkonst-slöjdmix 1C

60 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Mirka Johansson

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Stuga 6

Dag och klocktid: tis 16.30–17.30

Hösttermin: 22.8.–19.12.2023
Vårtermin: 9.1.–30.4.2024

Kursavgift: 150,00 € / läsår (75€/termin)

Anmäl här

Bildkonst-slöjdmix 1D (tvåspråkig grupp)

60 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren)

Lärare: Laura Hellbom

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Tupa 5

Dag och klocktid: ons 17.00–18.00

Hösttermin: 23.8.–13.12.2023
Vårtermin: 10.1.–1.5.2024

Kursavgift: 150,00 € / läsår ( 75€/termin)

Anmäl här

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa