Förbigå menyn
Taikon

Bildkonst-slöjdmix 1

2015-2016 födda

Studiehelhet 1 (6-7år, bildkonst- och slöjdmix)

Utgående från elevens egen fantasi och kreativitet bekantar vi oss med grundteknikerna inom bildkonst och slöjd. Genom berättelser och myter utforskar vi den tidiga konsten och konsthantverket. Eleven lär sig om material och redskap och att diskutera kring egna och andras verk och upptäcker konsten som ett språk med många uttryck.

Kuvataide-käsityömix 1A (finskspråkig grupp)

60 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 7/Käsityö

Dag och klocktid: tis.: 16.30 – 17.30

Hösttermin: 23.8.2022 – 20.12.2022
Vårtermin: 10.1.2023 – 2.5.2023

Kursavgift: 150,00 € (75€/termin)

Kuvataide-käsityömix 1B (finskspråkig grupp)

60 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren)

Lärare: Alho Alli

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Tupa 6/Kuvataide

Dag och klocktid: ons.: 16.30 – 17.30

Hösttermin: 24.8.2022 – 14.12.2022
Vårtermin: 11.1.2023 – 3.5.2023

Kursavgift: 150,00 € ( 75€/termin)

Bildkonst-slöjdmix 1C

60 min. / vecka (16 veckor på hösten och 16 veckor på våren).

Lärare: Andreas Sundin

Undervisningsställe: Kasarmi 11, Stuga 6/Bildkonst

Dag och klocktid: tis.: 16.30 – 17.30

Hösttermin: 23.8.2022 – 20.12.2022
Vårtermin: 10.1.2023 – 2.5.2023

Kursavgift: 150,00 € (75€/termin)

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori, Vaasa